Zápis z jednání farní rady ze dne 11. 9. 2016

Přítomni: P. M. Šálek, p. Brázdil Jos., p. Brázdilová M., p. Frgalová, p. Svobodová, p. Seidlová, p. Hradilová, p. Dřímalová

Omluven: p. Zelina

Nepřítomen: p. Večeřa, ing. Bureš

Hosté:  Rygalová Ludmila,  Frgalová Monika,  Hejníková L.

 

1.Jednání rady zahájil otec M. Šálek, krátkým zhodnocením akcí v uplynulém období i přes letošní úspěšný Farní den, pro příští rok již nepořádat, vzhledem k nezájmu farníků

- p. Frgalová – seznámila členy s finančním vyúčtováním farního dne a navrhuje pořádat tento den s jinou aktivitou, jako např. rozloučení s prázdninami

- p. Dřímalová – případně pořádat ve spolupráci s OÚ na ukončení prázdnin

 

2. Akce na nadcházející období

-  28. 9. Poutní mše sv. v Sazovicích – svátek sv. Václava – svěcení zvonkohry pro nový kostel

- 1. 10. Děkanátní pouť na Velehrad – autobus zajištěn

- 2. 10. Poutní mše sv. na Machové – svátek sv. Michala- za přípravu zodpovídá p. Hradilová

- 23.10. – Misijní neděle – zajištění misijního jarmarku – zapojit větší počet farníků pro vytvoření drobných dárků na prodej – první setkání s tvorbou drobných dárků bude  9.10. na faře pod vedením p. Juráškové – zodpovídá p. Svobodová

- 6. 11. – budou dušičkové pobožnosti na hřbitovech v Mysločovicích a Míškovicích

- 10. 11. – adorační den farnosti – otec Michal navrhuje zapojení skupinek – ne jen účast jednotlivců

- 13. 11. v 18.00 hodin – jednání farní rady

 

3. Diskuse

- Dřímalová – bylo by dobré zahrnout do plánu oprav – opravu zadních lavic – díry v podlaze, nebezpečí úrazu – o. Michal navrhuje zajistit posouzením odborníkem – stolařem na provedení opravy a zároveň provést opravu bočních laviček- potahy, nebo pořízení nových – zodpovídá Dřímalová

- o. Michal – návrh na poutní zájezd v r. 2017 – Polsko, Itálie, případně jiné země – členové připraví návrh na příští jednání rady

- o. Michal oznámil pořádání farního tábora pro rok 2017 pod novým vedením – Hejníková, Frgalová Monika