SVATBA, SVÁTOST MANŽELSTVÍ

 

" Já (...) odevzdávám se Tobě (...) a přijímám Tě za manžela(ku). Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen"

část jedné z variant manželského slibu

 

Manželské smlouvě, kterou muž a žena uzavírají mezi sebou důvěrné společenství života a lásky, položil základy Stvořitel a vybavil ji jejími vlastními zákony. Svou povahou je zaměřena na dobro manželů, stejně jako na plození a výchovu dětí. Kristus Pán ji u pokřtěných povýšil k důstojnosti svátosti. 

(srov. GS 48 a CIC, kán. 1055,1). (KKC 1660)

 

Uzavření sňatku v kostele, před církví a před Bohem, není jen krásným obřadem, ale i křesťanskou svátostí. Zároveň jde o úkon, který má právní dopady a má právní předpisy, proto je nutné splnit několik podmínek.

 

Podmínky svatby v kostele:

  •  Nejdůležitější podmínkou je, aby aspoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem. 
  •  Oba musí být svobodní. Církevní sńatek může podruhé uzavřít pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné.
  •  Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. S tím pomůže oddávající kněz.
  •  Poslední podmínkou je absolvování přípravy na manželství, protože se jedná o závazné rozhodnutí na celý život. Příprava sestává vždy z několika setkání, při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata. Je třeba počítat s dostatečným časem. Za přípravu je odpovědný kněz v jehož farnosti se svatba koná. Součástí přípravy jsou i návštěvy kurzů přípravy na manželství v centru pro rodinu. Je vhodné, když se snoubenci začnou připravovat i rok dopředu, zvlášť pokud mají v plánu svatbu v letních či podzimních měsících. Během letních prázdnin jsou možnosti přípravy velmi omezené. 
                                                                                                                                                                            zdroj: www.manzelstvi.cz/
 

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ SVATBY:

  1. Jako první si domluvte termín svatby a předmanželskou přípravu na faře (P. Michal Šálek, mob. 731 621 228).
  2. Kontaktujte varhanici (pí Jitku Hamrlovou, mob. 732 253 972). Pokud máte zájem o zpěv naší scholy, kontaktujte pí Ivu Velískovou (mob. 775 613 334).
  3. V případě zájmu o květinovou výzdobu, nebo otevření kostela pro nazdobení, se prosím domluvte s pí Janou Dřímalovou (mob. 776 608 045).
 
Při svatbě v MÍŠKOVICÍCH, kontaktujte prosím pro domluvení nachystání kostela paní Annu Večeřovou a varhaníka pana Antonína Žůrka (mob. 608 874 723).
 
Při svatbě v SAZOVICÍCH, se řiďte prosím jejich postupem uvedeném zde: test.kostel-sazovice.cz/index.php/svatby/