SVATBA, SVÁTOST MANŽELSTVÍ

 

" Já (...) odevzdávám se Tobě (...) a přijímám Tě za manžela(ku). Slibuji, že Ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že Tě nikdy neopustím a že s Tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen"

část jedné z variant manželského slibu

 

Manželské smlouvě, kterou muž a žena uzavírají mezi sebou důvěrné společenství života a lásky, položil základy Stvořitel a vybavil ji jejími vlastními zákony. Svou povahou je zaměřena na dobro manželů, stejně jako na plození a výchovu dětí. Kristus Pán ji u pokřtěných povýšil k důstojnosti svátosti. 

(srov. GS 48 a CIC, kán. 1055,1). (KKC 1660)

 

Uzavření sňatku v kostele, před církví a před Bohem, není jen krásným obřadem, ale i křesťanskou svátostí. Zároveň jde o úkon, který má právní dopady a má právní předpisy, proto je nutné splnit několik podmínek.

 

Podmínky svatby v kostele:

  •  Nejdůležitější podmínkou je, aby aspoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem. 
  •  Oba musí být svobodní. Církevní sńatek může podruhé uzavřít pouze vdovec nebo vdova. Výjimku tvoří ti, jejichž manželství bylo podle církevního práva neplatné.
  •  Předpokladem je osobní víra a rozhodnutí obou snoubenců uzavřít nerozlučný sňatek a zároveň ochota přijmout a vychovávat děti, včetně výchovy ve víře. Jestliže je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat na biskupství o tzv. dispens, tj. o dovolení uzavřít manželství s nekatolíkem. S tím pomůže oddávající kněz.
  •  Poslední podmínkou je absolvování přípravy na manželství, protože se jedná o závazné rozhodnutí na celý život. Příprava sestává vždy z několika setkání, při kterých jsou postupně probírány věroučné otázky i specificky manželská témata. Je třeba počítat s dostatečným časem. Za přípravu je odpovědný kněz v jehož farnosti se svatba koná. Součástí přípravy jsou i návštěvy kurzů přípravy na manželství v centru pro rodinu. Je vhodné, když se snoubenci začnou připravovat i rok dopředu, zvlášť pokud mají v plánu svatbu v letních či podzimních měsících. Během letních prázdnin jsou možnosti přípravy velmi omezené. 
                                                                                                                                                                            zdroj: www.manzelstvi.cz/
 

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ SVATBY:

  1. Jako první si domluvte termín svatby a předmanželskou přípravu na faře (P. Michal Šálek, mob. 731 621 228).
  2. Kontaktujte varhanici pí Jitku Hamrlovou (mob. 732 253 972), případně varhaníka p. Antonína Žůrka (mob. 608 874 723). Pokud máte zájem o zpěv naší scholy, kontaktujte  prosím vedoucí sl. Elišku Brázdilovou (mob. 777 966 032).
  3. V případě zájmu o květinovou výzdobu, nebo otevření kostela pro nazdobení, se prosím domluvte s pí Janou Dřímalovou (mob. 776 608 045).
 
Při svatbě v MÍŠKOVICÍCH, kontaktujte prosím pro domluvení nachystání kostela paní Annu Večeřovou a varhaníka pana Antonína Žůrka (mob. 608 874 723).
 
Při svatbě v SAZOVICÍCH, se řiďte prosím jejich postupem uvedeném zde: kostel-sazovice.cz/