Úklid kostela

Ve farním kostele se podílejí skupiny ochotných dobrovolníků ze všech obcí farnosti, jen míškovičtí si uklízejí svůj filiální kostel. Tato práce je nenápadná, skrytá, ale je potřebná a proto velmi záslužná. Skupiny se střídají postupně za sebou v tomto pořadí: LECHOTICE, MYSLOČOVICE, SAZOVICE, MACHOVÁ, HOSTIŠOVÁ.

Uklízí se v sobotu dopoledne, ale bylo by možno čas a den i přizpůsobit - dle dohody.

 

NA TÉTO ČINNOSTI SE PODÍLEJÍ : 

z Hostišové:

Drahomíra Seidlová, Marie Němcová, Danuše Fryštacká, Marie Šestáková, Jaroslava Pospíšilová, Františka Fryštacká, Vlastislava Vaculová, Marie Hradilová 

z Mysločovic:

Lenka Zelinová, Ludmila Rygalová, Helena Pálková, Jana Dřímalová, Libuše Kadlubová, Jana Brázdilová, Marie Šicová a Jana Jurášková

z Lechotic:

Oldřich Sedláček, Františka Sedláčková, Jarmila Adamíková, Ludmila Doležalová, Eliška Hrubá, Jiřina Charvátová, Jaroslava Štefanovičová 

ze Sazovic: 

Anežka Velísková, Jitka Brázdilová, Ludmila Gajzlerová, Jaroslava Nečekalová, Jana Potočná, Jan Velísek, Anna Velísková, Marie Rapantová, Růžena Pospíšilová, Pavla Horáčková, Marie Vrabčeková, Irena Novotná

z Machové :  

Renata Václavíková, Marie Šidlíková, Zuzana Vlčková, Libuše Zaoralová, Ludmila Janíková, Vlasta Haasová, Marie Kopčilová

 

Úklid v Míškovicích

V Míškovicích se o úklid kostela starají Anna Večeřová a Marie Doleželová. Výzdobu kostela sv. Antonína obstarává Anna Večeřová. Příprava liturgie: p. Doležalová, p. Večeřová, p Žůrek. Drobné opravy: p. Večeřa, p. Frgala, p. Žůrek.

 

Zkrášlování a zdobení kostela 

O celoroční výzdobu farního kostela se starala od roku 1950,  paní MARIE HRADILOVÁ z Hostišové. Stojí za povšimnutí, kolik kněží se vystřídalo u oltáře, když jej po celý ten čas zdobila obětavá Mařenka. Vždy skromná, nenápadná, obětavá a ochotná. Všichni ji známe, jak na jednosedadlovém pionýru jezdila do kostela za každého počasí... 

Později  se začala na výzdobě chrámu podílet i paní LUDMILA BAŤKOVÁ z Mysločovic. K těmto povinnostem si jmenované ženy přidaly dále i praní a údržbu, žehlení  mešního prádla, ornátů, komží, alb, rochet a oltářních plachet. 

Nyní se o květinovou výzdobu v kostele starají paní JANA BRÁZDILOVÁ s paní JANOU DŘÍMALOVOU. 

 

Co  možná nevíte: 

Pokud farníci nepřinesou květiny jako dar, je třeba pravidelně zajišťovat nákup květin.  U nás jsou lidé zvyklí při příležitosti svateb nebo jiných slavnostních událostí,  například výročí narozenin,   zlaté svatby apod. darovat květinovou výzdobu do kostela.  Pokud rodina pořádá pohřeb v kostele s následným odvozem do krematoria,  také daruje obyčejně květinové dary zemřelému k oslavě Boží a ke zkrášlení našeho chrámu. Do kostela jsou často přinášeny i květiny z pohřbů na hřbitově v zimním mrazivém období.

O kapli svatého Jana Nepomuckého, o poklonu u kostela se starají pověření občané z Mysločovic:  Jaroslava Brázdilová a o kapli sv. Jana dbají ženy ze Stránky, členky KDU- ČSL.

Hostišové se o kapli Navštívení Panny Marie stará Marie Hradilová, Marie Šestáková.

Machové se o kapli sv. archanděla Michaela stará Ludmila Matulíková, Ludmila Janíková.

Sazovicích připravuje prostor pro mši a o zvonici pečuje rodina Pálkova.

Lechoticích připravuje poutní mši svatou pan Oldřich Sedláček s pomocníky.