Ministranti a akolyté

Vedoucím ministrantů je JIŘÍ HRADIL. Pro ministranty chystá program pravidelných ministrantských schůzek. Na nich se rozdělují služby, organizuje se činnost ministrantů v kostele při bohoslužbách a slavnostních obřadech. Nezapomíná se ani na hry. Na Velikonoce se pořádají zvláštní nácviky obřadů. S přípravou vyjimečných akcí vedoucímu pomáhá HONZA HAAS z Machové. Starší ministranti radí menším a začínajícím chlapcům a usměrňují je.

 

V současnosti v našich kostelích působí ministranti:

Jan Haas, Jiří Hradil, Jan Antonín Jurášek, Zdeněk Kopčil, Jan Krásný, Kryštof Matula, Jiří Matulík ml, Matyáš Minařík, 

Josef Němec, František Němec, Radim Potočný, Pavel Šesták, Vladimír Velísek, Jan Zatloukal, Jakub Zelina, Antonín Žůrek

 

A ještě další šikovní  kluci by se mohli a měli přidat...

 

Více informací najdete také na stránkách našich ministrantů https://ministranti-myslocovice.webnode.cz/

 

Akolyta podává při mši svaté přijímání, v naší farnosti tuto činnost vykonává pan JOSEF NĚMEC a JAN HAAS. K této službě je třeba absolvovat pastorační kurs a poté splňovat další požadavky včetně pravidelných duchovních cvičení, na základě nichž dostává akolyta od ordináře pověření podávat svaté přijímání.