POHŘEB, SLUŽBA ZEMŘELÉMU 

"...Je třeba prokázat našemu zemřelému poslední službu lásky, rozloučit se s ním a odevzdat ho Pánu Bohu..."

                                          z modlitby při pohřebních obřadech

"Křesťanský pohřeb neuděluje zesnulému ani svátost, ani svátostinu, protože tento zesnulý "přešel"  za hranici svátostné ekonomie. Přesto je pohřeb liturgickým obřadem církve. Služba církve se v tomto případě zaměřuje na to, aby vyjádřila se zesnulým účinné společenství, aby se na něm podílela obec věřících, shromážděná na pohřbu, a aby byl zvěstován věčný život" (KKC 1684).

 

Pohřeb a rozloučení s blízkým zesnulým může být náročnou životní událostí. Kněz u pohřbu může přinést pozůstalým naději do smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt zasáhla. Jako křesťané věříme, že rozloučení není konečné. Zemřelo pouze tělo, duše žije dál.

Pokud zesnulý věřil v život věčný - byl křesťanem (věřil v Boha, byl pokřtěný nebo se na křest připravoval), měl by být pohřben jako křesťan - s církevními obřady.

 

Církevní rozloučení, pokud to liturgická doba či svátek umožňuje, může probíhat:

·                v kostele se mší svatou

·                v kostele s bohoslužbou slova

Po bohoslužbě a obřadu posledního rozloučení v kostele, společenství přítomných doprovodí tělo zemřelého na hřbitov, kde je uloženo do země nebo před kostel, odkud je převezeno ke zpopelnění.

 

POSTUP PŘI PŘÍPRAVĚ POHŘBU:

  1. Dříve, než budete kontaktovat pohřební službu, domluvte si termín a způsob pohřbu na faře (P. Michal Šálek, mob. 731 621 228).
  2. Kontaktujte kostelníka p. Miroslava Zelinu (mob. 774 633 608), nebo p. Milana Vlčka kvůli zazvonění umíráčkem a otevření kostela v den pohřbu.
  3. Dechovou hudbu zajišťuje pohřební služba, stejně jako přípravu hrobu na hřbitově.
  4. Varhaníka (Antonín Žůrek, mob. 608 874 723; Jitka Hamrlová, mob. 732 253 972), žádají pozůstalí o varhanní doprovod, případně o zajištění zpěvu při obřadu. Varhaníci ani zpěv nejsou knězem placeny. Varhaníci mnohdy kvůli zvládnutí pohřbu musejí odejít dřív z práce (poté nahradit), zpěvačky dojíždějí. Proto prosíme o vyrovnání těchto nákladů v den pohřbu na kůru.
  5. Bude-li pohřeb do hrobu, je nutné tuto záležitost vyřídit na obecním úřadě v Mysločovicích (pí Pitříková, tel. 577 121 050).
  6. Na pohřební službě budete potřebovat občanský průkaz a rodný list zemřelého. Vezměte s sebou také oblečení pro zemřelého.
  7. V případě, že budete chtít po pohřbu zanechat květiny v kostele, kontaktujte prosím paní Janu Dřímalovou (mob. 776 608 045) pro domluvení.
 
Při pohřbu v MÍŠKOVICÍCH je postup podobný. Kontaktujte prosím kostelnici paní Annu Večeřovou a varhaníka pana Antonína Žůrka (mob. 608 874 723), případně obecní úřad v Míškovicích (tel. 573 387 037).
 

Křesťanský pohřeb je poslední službou lásky zesnulému. bay naše modlitby při zádušní mši sv. vycházely z čistého srdce, je vhodné se připravit svátostí smíření.