POHŘEB, SLUŽBA ZEMŘELÉMU 

"...Je třeba prokázat našemu zemřelému poslední službu lásky, rozloučit se s ním a odevzdat ho Pánu Bohu..."

                                          z modlitby při pohřebních obřadech

"Křesťanský pohřeb neuděluje zesnulému ani svátost, ani svátostinu, protože tento zesnulý "přešel"  za hranici svátostné ekonomie. Přesto je pohřeb liturgickým obřadem církve. Služba církve se v tomto případě zaměřuje na to, aby vyjádřila se zesnulým účinné společenství, aby se na něm podílela obec věřících, shromážděná na pohřbu, a aby byl zvěstován věčný život" (KKC 1684).

 

Pohřeb a rozloučení s blízkým zesnulým může být náročnou životní událostí. Kněz u pohřbu může přinést pozůstalým naději do smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt zasáhla. Jako křesťané věříme, že rozloučení není konečné. Zemřelo pouze tělo, duše žije dál.

Pokud zesnulý věřil v život věčný - byl křesťanem (věřil v Boha, byl pokřtěný nebo se na křest připravoval), měl by být pohřben jako křesťan - s církevními obřady.

 

Církevní rozloučení, pokud to liturgická doba či svátek umožňuje, může probíhat:

·                v kostele se mší svatou

·                v kostele s bohoslužbou slova

Po bohoslužbě a obřadu posledního rozloučení v kostele, společenství přítomných doprovodí tělo zemřelého na hřbitov, kde je uloženo do země nebo před kostel, odkud je převezeno ke zpopelnění.

 

Dříve, než budete kontaktovat pohřební službu, je nutno si na faře domluvit termín a způsob pohřbu.

Je třeba také informovat pana kostelníka Miroslava Zelinu nebo Milana Vlčka (paní Večeřovou v Míškovicích) kvůli zazvonění umíráčkem a otevření kostela v den pohřbu. Hudbu zajišťuje pohřební služba, stejně tak přípravu hrobu na hřbitově. Varhaníka (pan Antonín Žůrek, paní Jitka Hamrlová) žádají pozůstalí o varhanní doprovod, případně o zajištění zpěvu. Varhaníci ani zpěv nejsou panem farářem placeny. Varhaníci mnohdy kvůli zvládnutí pohřbu musejí odejít dřív z práce (poté nahradit), zpěvačky dojíždějí. Prosíme tedy o vyrovnání těchto našich nákladů v den pohřbu na kůru.

Bude-li pohřeb do hrobu, je nezbytné tuto záležitost vyřídit na Obecním úřadu v Mysločovicích (Míškovicích).

Na pohřební službě budete potřebovat občanský průkaz a rodný list zemřelého. Vezměte sebou také oblečení pro zemřelého.

 

Křesťanský pohřeb je poslední službou lásky zesnulému. Aby naše modlitby při zádušní mši sv. vycházely z čistého srdce, je vhodné se připravit svátostí smíření.