Povolená účast na mši. sv. je 10% kapacity kostela 

tzn. v Mysločovicíh 20 věřících, v Míškovicích 11 věřících a v Sazovicích 10 věřících 

bez výjimky všech zajišťujících bohoslužbu.