Sazovice

Sazovice leží na jih od Mysločovic. Obec se rozkládá podél silnice do Malenovic, žije v ní kolem 690 obyvatel. Sazovice se nacházejí na rozhraní tří regionů, svědčí o tom hraniční kámen zvaný „Troják“, který leží v katastru obce.

Patronem obce je svaý Václav. O slavných hodech 28. září bývá každoročně slavena výpravná mše svatá, dříve na výletišti a od roku 2017 v nově postaveném kostele sv. Václava. Mši svatou dorpovázejí krojovaní zástupcí lidových souborů a tradičně také hasiči, podobně jako v ostatních obcích naší farnosti.

Při projíždění obcí si všimneme zvonice z roku 1947, postavené na místě původní z roku 1780. K jeho vzniku se váže pověst, uvedená níže.

Při vstupu do obce od Mysločovic je kříž z roku 1920, postavený na památku obětí 1. světové války. (Toto místo se nazývá "U padlých"). Nedaleko od tohoto kříže je kamenná socha Panny Marie, která byla v nedávné době pěkně zrenovována, jak ukazuje dolní fotografie. Tato socha byla zhotovena sochařem Františkem Zbořilem z Uherského Hradiště na památku J. Hradila. Kříž najdeme také vedle místní základní školy a školky. Sazovičtí občané pečují také o mariánské obrazy- dávají k nim květiny a zapalují svíčky. Jeden z nich se nachází u polní cesty ke hřbitovu do Mysločovic, druhý je za vesnicí směrem k východu.

 

Sazovice neměly do roku 1780 zvonici, ale vykládá se, že jednou jel přes obec cizí vozka, jakých tehdy jezdívalo cestami na tucty a ptal se, jestli už zvonilo poledne. Když mu řekli, že „u nás néni zvona“ , zastavil koně a složil v obci určitý obnos peněz, aby zvon zakoupili. Chybějící zbytek peněz darovali občané. A tak byla v roce 1780 vystavěna zvonice se zvonem a s přístavkem pro obecní kočár.  Ze strany silnice byl zazděn obraz svatého Václava – patrona obce.

 
Když v první světové válce 1914 – 1918 byly sbírány zvony, byl sundán a odvezen i zvon sazovský. V roce 1921 koupili občané zvon nový, který je tam doposud.

Na konci druhé světové války v roce 1945 byla zvonice zasažena minometnou palbou, byla poškozena věžička a zeď ze silniční strany. Protože nebylo ihned po ruce vhodného materiálu, byly zdi zajištěny zápěrami a počítalo se s tím, že se zvonice v brzku řádně opraví. K tomu však již nedošlo, protože s příchodem nového politického režimu, byla zvonice stržena a rozebrána.

Příkladným úsilím občanů Sazovic, byla přesto na původním místě v roce 1947 postavena zvonice nová, v dnešní podobě. Do výklenku místo původního obrazu byla umístěna soška svatého Václava, patrona obce, která byla vytvořena podle předlohy gotického sochaře Petra Parléře. Tuto sošku Sazovicím věnoval MUDr. Antonín Slováček, místní rodák. Zvonice byla předána 28. září 1947 svému účelu posvěcením sošky svatého Václava salesiánským knězem, Páterem Josefem Pitrúnem.

V následujících letech byla zvonice až na drobné stavební opravy beze změny.

První větší oprava proběhla v roce 1997, kdy byla opravena střešní krytina, fasáda, provedeny vnitřní omítky a podlaha. Ve stejném roce bylo instalováno automatické zvonění. Poslední etapu ručního zvonění zajišťovala paní Marie Nečekalová z č.p. 32.