Míškovice

Míškovice nalezneme severně od Mysločovic. Patří již do okresu Kroměříž. Střed obce tvoří rozlehlá, parkově upravená náves, jejímž středem je kostel svatého Antonína Paduánského. Je to konstruktivistická stavba z roku 1927, projekt vypracoval zlínský architekt František Lydie Gahura. Tato, v tomto regionu mimořádná stavba, je pozoruhodná tím, že od položení základního kamene do vysvěcení kostela uplynul jediný rok.
Je chvályhodné, že v posledním období i v současnosti se míškovičtí spolu s vedením farnosti a obecním úřadem starají o provedení větších oprav a vylepšení kostela, který tvoří dominantu návsi a přitahuje zaslouženě pozornost místních i návštěvníků.
Patrocinium slaví Míškovice 13. června na svátek sv. Antonína. U hřbitova je zrenovovaná kaple svatého Floriána z 2. poloviny 18. století. Sv. Florián je patronem obce, k jeho cti bývá každoročně slavena mše sv. kolem 4. května. U silnice mezi Míškovicemi a Mysločovicemi stojí socha P. Marie.

 

Více o kostele sv. Antonína Paduánského a hřbitovu v Míškovicích se můžete dozvědět v přiloženém souboru zde