Lechotice

Lechotice najdeme směrem na severovýchod od farní obce, patří do okresu Kroměříž. Uprostřed na návsi je zděná zvonice, před budovou Obecního úřadu je kamenná socha Panny Marie z roku 1891.

Každoročně je na výletišti za obcí slavená mše svatá ke cti patrona obce, svatého Bartoloměje. Jeho svátek připadá na 24. srpna.

Obec má asi 380 obyvatel.