Výzva arcibiskupa Jana

28.04.2020 09:00

„Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou,“

BROŽURKA MODLITEB A PÍSNÍ ZA DÉŠŤ 

Aplikaci Prosby za déšť pro Android mobilní telefon si můžete stáhnout na Google Play.