Usnesení vlády platné od 27. 12.

23.12.2020 20:03

Usnesení vlády ČR č. 595/2020 Sb. ze dne 23. 12, účinné od 27. 12. do 10. 1. 2021:

 
I. Vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR v době od 21:00 do 4:59
 
II. Vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR v době od 5:00 do 20:59 s výjimkou:
  • účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a pohřbu v počtu ne vyšším než 15 osob a návštěvy hřbitova
  • dle výkladu vlády i účasti na mši dle bodu IV.
IV. Vláda omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinnen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

    

    b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjímkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícimi v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, když zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének.

 

Tato pravidla se mohou měnit v závislosti na stupni PES (=protiepidemiologický systém).
Od neděle 27. 12. se budeme nacházet ve stupni 5.

 

Od neděle se mění počty věřících, kteří se mohou účastnit bohoslužby. 

V Mysločovicích je to 20 věřících, v Míškovicích 11 věřících a v Sazovicích 10 věřících.