Příprava na 1. svaté přijímání

01.05.2020 08:50

Přípravou provází P. Jan Bleša

1. díl - Vysvoboď

2. díl - Návrat k milujícímu otci

3. díl - Svátost smíření

4. díl - Kostel

5. díl - Modlitba + mše svatá

6. díl - Pokrm, který sytí duši

7. díl - Uzdravení těla

8. díl - Panna Maria