Myšlenka na den

27.11.2020 12:03

Jako všude jinde je i na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži (AG) školní budova zavřená, třídy a chodby prázdné. Prostřednictvím technologií jsou ale učitelé i nadále v kontaktu se svými žáky, vyučování a vzdělávání probíhá nyní jiným způsobem.

Aby všichni studenti, učitelé a zaměstnanci školy byli propojeni i duchovně, připravilo pastorační centrum AG krátká videa se zamyšlením nad evangeliem každého pracovního dne během celého měsíce listopadu. Do realizace této aktivity se zapojili zaměstnanci AG a od pondělí do pátku na školním kanále YouTube a Facebooku školy zaznívají myšlenky a podněty inspirované Božím slovem na daný den.