Liturgika na dobrou noc

22.04.2020 09:05

Každou středu od 20:00 nabízí liturgie.cz možnost připojit se on-line k "bytovému semináři " Liturgika na dobrou noc věnovanému jednotlivým částem Denní modlitby církve neboli breviáři. Smyslem tohoto cyklu je lépe porozumět liturgii hodin a více si zamilovat modlitbu církve.

Cyklus Liturgika na dobrou noc pořádá Liturgie.cz a Katolická teologická fakulta UK.

Cyklus se koná od 22. 4. do 17. 6. 2020, změna termínu vyhrazena. 

K účasti není nutné se hlásit předem.

ZDE se každou středu v 19:50 objeví odkazy na připojení se prostřednIctvím platformy Zoom a YouTube.

 

Každé setkání trvá 45-50 minut a je tvořeno dvěma minipřednáškami a prostorem na dotazy. Kmenovými přednášejícími jsou P. Petr Soukal a P. Radek Tichý. 

22. 4. 1. Úvodní verš "Bože pospěš mi na pomoc"
2. Ježíšova škola modlitby
29. 4. 1. Hymnus
2. Zpěv v Bibli a v křesťanské modlitbě
6. 5. 

1. Antifony a další "žalmové pomůcky"
2. Žalmy v kontextu Starého a Nového zákona

13. 5. 1. Žalmy v breviáři
2. Stručný úvod k žalmům
20. 5. 1. Biblická čtení v breviáři
2. Čtení Písma živí naši modlitbu
27. 5. 1. Responsoria po krátkých čteních
2. Život jako odpověď na slyšené Boží slovo
3. 6.  1. Evangelní kantika
2. Tři chvalozpěvy v Lukášově evangeliu
10. 6. 1. Prosby a přímluvy
2. Přímluvná modlitba v Písmu a v křesťanském životě
17. 6. 1. Záverečná orace a zakončení hodinek
2. Nejstarší modlitby Nového zákona