Kartička pro děti

27.09.2020 15:59

Kartičky k nedělním evangeliím: BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI

1. PLAKÁT: Jsi členem Ježíšovy rodiny
Povzbuzení: JSI JEDINEČNÝ! (Řím 12,4-5)
Hlavní myšlenka: Každý z nás je jedinečný. Jsme tady na zemi,
protože nás Bůh chtěl. Společně tvoříme jednu velkou rodinu. V té
rodině máme každý své místo a svůj speciální úkol. Hlavou této
rodiny je náš bratr, Ježíš. Takže patříme k Ježíši, do jeho rodiny.
Když se naučíme poslouchat, co nám říká, lépe objevíme to své místo
i své poslání tady na zemi.
Obrázek: DNA - obrázek palce s křížem

 

26. neděle v mezidobí (27. 9. 2020)
Kartička 4: Uvěřili jsme Ježíši a chceme se jím nechat měnit. (Mt 21,28-32)
Myšlenka: PŘEKONÁVAT LENOST
Milé princezny a stateční rytířové, skládáte si doma obrázek z kartiček? Co to asi bude? Roste nám tam
nějaká zelená hora. Tak uvidíme. Dnes mluví Ježíš o další důležité dovednosti pro život v Božím
království. Co to je? Zopakujme si příběh, který Ježíš vypráví. Byl jeden otec a měl dva syny… Příběh je
o překonávání lenosti. Už se vám někdy stalo, že se vám nechce? Co všechno se vám nechce? Učit se,
uklidit si pokojíček…. S leností, která na nás někdy přichází, si pravý rytíř i pravá princezna umějí
poradit. Překonají ji. Někdy se to na poprvé nepodaří, ale to nevadí. Důležité je v boji s leností vytrvat.
Jenom tak můžete zvítězit a pracovat na zlepšování života v Božím království. Proste o pomoc Ježíše,
a uvidíte, že vám dá sílu nad leností zvítězit. Zkuste si schválně počítat, kolik takových statečných činů
se vám za tento týden podaří.