Kartička pro děti

10.01.2021 11:49

Kartičky k nedělním evangeliím: BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI

3. PLAKÁT: Buď Biblí
Povzbuzení MŮŽEŠ SE STÁT BOŽÍM SLOVEM V TOMTO SVĚTĚ. (Jan
7,38)
Hlavní myšlenka: Lidé často nečtou Bibli, jediným způsobem, jak se
mohou setkat s tím, co je v ní napsané, je život nás křesťanů. Z našeho
jednání a z našich slov poznávají, jaký je Bůh a jaký je jeho plán s námi
lidmi. Abychom dokázali správně Boha představovat, je důležité se
s ním setkávat v modlitbě, ale také se o něm učit: v náboženství,
v knihách, v kostele.
Obrázek: pramen živé vody tryskající z Bible 

 

2. neděle v mezidobí (17. 1. 2021)
Kartička 22: PF 2021. Co pro tebe mohu letos udělat? (J 1,35-42)

Myšlenka: JEŽÍŠI NABLÍZKU
Minule jsme slyšeli o tom, jak Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše. O několik týdnů později byl Jan Křtitel
s dvěma svými učedníky, to je žáky. A v tu chvíli uviděl, jak Ježíš prochází kolem. Řekl svým učedníkům:
Podívejte, tam jde Mesiáš. Oni hned vyskočili a utíkali za Ježíšem. Když k němu přiběhli, zeptal se jich:
co byste ode mě chtěli? Oni řekli, že chtějí s ním zůstat a od té doby byli už pořád s ním. Stejně tak i my
můžeme kdykoliv přiběhnout za Ježíšem, třeba sem ke svatostánku nebo se jenom ztišit k modlitbě –
pomůže nám k tomu obrázek nebo křížek. A on se nás vždy zeptá: Co ode mě chceš? Zajímá jej,
co dělám, co potřebuju, z čeho mám radost. A my mu můžeme povyprávět všechno, čím naše srdce
přetéká a taky mu říct, s čím potřebujeme pomoc. Ti dva učedníci, Ondřej a Jan, si s ním povídali
a nakonec zjistili, že pro ně bude nejlepší, když zůstanou pořád Ježíši nablízku. A to platí i pro každého
z nás. Proto snažme se tento týden být Ježíši neustále nablízku.

 

Kartičku si děti mohou vyzvednout ve farním kostele vzadu na lavečce :)