Farní tábor

27.05.2018 18:30

Farnost Mysločovice pořádá letní křesťanský tábor

ZÁHADA CHATY BYSTŘIČKY

Kdy: 11. – 18. srpna 2018

Kde: tábořiště CCV Bystřička (u obce Malá Bystřice)

www.cv-bystricka.cz/10434/ubytovani

Cena:  1700 Kč
(zahrnuje: dopravu, ubytování, stravu 5x denně, pitný režim, bohatý a dobrodružný program, odměny)

 

    PŘIHLAŠOVÁNÍ BYLO Z DŮVODU NAPLNĚNÍ KAPACITY UKONČENO.

 

Prosíme všechny rodiče přihlášených dětí, aby platbu za tábor provedli nejpozději do 31. 5. 2018 v hotovosti Lucii Hejníkové, nebo p. Zelinovi v sakristii. Po domluvě s hlavní vedoucí je možné zaslat platbu na účet.

Při odjezdu odevzdáte zdravotnici lékařské potvrzení + prohlášení o bezinfekčnosti S DATEM ODJEZDU NA TÁBOR a kopii kartičky pojištěnce. (Formuláře zašleme přihlášeným dětem.)

Bližší informace pro přihlášené děti předáme během května.

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří umožnili uskutečnění tábora v loňském roce a nadále nám pomáhají.

Zároveň vítáme jakoukoliv další finanční či materiální podporu.

 

Kontaktní email: tabornici.myslocovice@gmail.com
Hlavní vedoucí: Lucie Hejníková, tel. 732 189 311