Duchovní obnova "Bůh je s námi"

29.03.2020 16:57

Video-duchovní obnova s P. Petrem Bulvasem

1. Setkání se Samaritánkou

2. Celník Zacheus

3. Nalezená mince

4. Učedníci do Emauz