Duchovní a psychoterapeutická pomoc

31.10.2020 19:22

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní a psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení.

Touto službou chtějí obě instituce vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v případě, kdy potřebujete duchovní podporu nebo povzbuzení: využijte nabízených kontaktů.

K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši nastalou situaci nebo vás nasměrují tak, aby se vám v dané situaci dostalo co nejlepší pomoci. Pomoc nabízíme na základě telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech. Všichni zúčastnění tuto službu vykonávají jako dobrovolnou, vedle svých běžných pracovních povinností. Proto je možné, že ne vždy mohou hovor přijmout. Nedovoláte-li se tedy na vámi vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených.

 

Duchovní pomoc
P. Pavel Stuška kněz 731 621 190  
P. Václav Tomiczek kněz, nemocniční kaplan 736 647 693  
s. Lucie Cincialová řeholnice 731 600 081  
Dominik Opatrný teolog, nemocniční kaplan 734 695 790  
Duchovní a psychoterapeutická pomoc
P. Roman Macura kněz, psychoterapeut 603 787 013  
P. Lukáš Engelmann kněz, psychoterapeut 731 402 155  
František Zakopal psychoterapeut, trvalý jáhen 733 161 615  
Psychoterapeutická pomoc
Kateřina Hamplová krizová intervence 775 115 446  
Richard Kořínek psychoterapeut 604 777 044  
Arnošt Krtek psychoterapeut 722 667 878  
Růžena Krtková psychoterapeut 722 667 878  
Zdeněk Meier psychoterapeut 603 496 710  
Petra Potměšilová psycholog 603 293 252 pondělí, středa
Kristýna Černíková krizová intervence 602 349 782  
Carmen Švýcarská psychoterapeut 604 322 522  
Marcela Anežka Kořenková psychoterapeut 733 522 339