Aktuální Usnesení vlády ČR

01.12.2020 11:00

 

Usnesení vlády ČR č. 498/2020 Sb. z 30. 11. 2020, účinné od 3. 12. do 12. 12.:

II. Vláda omezuje:
  • účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob.
  • právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinnen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

            b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 30% míst k sezení, přičemž účastníci, s výjímkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícimi v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.              

  • Zakazuje se dále společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb s výjimkou bydliště a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti s výjimkou mateřských škol a dětských skupin.
  • Zakazují se dále poutě a jiné podpbné akce.

 

Tato pravidla se mohou měnit v závislosti na stupni PES (=protiepidemiologický systém). 

Od čtvrtka 3. 12. se budeme nacházet ve stupni 3. 

Termín dalšího vyhodnocení ani případného vydání nových Usnesení a přechod na nižší stupeň PES není znám.