Štědrý den - mše sv. v 15:00

Vánoční výzdoba kostela - prosinec 2020

Roráty - 5. 12. 2020

Žehnání adventního věnce - 28. 11. 2020

Cena Patria nostra pro kostel sv. Václava - 22. 10. 2020

Oslavy sv. Václava Sazovice

Slavnost patnáctiletých - 13. 9. 2020

Potáborko na faře v Tlumačově - 11. - 13. 9. 2020

Dožínková mše sv. - 6. 9. 2020

Ministrantský večer - 30. 8. 2020

Žehnání kříže na Potokách v Machové - 30. 8. 2020

Žehnání aktovek - 30. 8. 2020

Poutní mše sv. v Lechoticích - 23. 8. 2020

Farní tábor v Domašově - 18. - 25. 7. 2020

Požehnání táborníkům - 17. 7. 2020

Táborák na farním dvoře - 26. 6. 2020

Mše svatá na ukončení školního roku - 26. 6. 2020

První svaté přijímání - 21. 6. 2020

Slavnost Těla a krve Páně - 11. 6. 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice - 7. 6. 2020

Májová v kostele v Sazovicích - 31. 5. 2020

Svatodušní vigilie - 30. 5. 2020

Májová v kostele v Míškovicích - 24. 5. 2020

Májová v kostele v Mysločovicích - 17. 5. 2020

Pěší pouť z Tlumačova a Mysločovic na sv. Hostýn - 8. 5. 2020

Mše svatá na Hostišové - 2. 5. 2020

Živý přenos bohoslužby Velikonočního pondělí - 13. 4. 2020

Velikonoce v rodině 2020

Živý přenos bohoslužby neděle Zmrtvýchvstání Páně - 12. 4. 2020

Živý přenos bohoslužby Bílé soboty - 11. 4. 2020

Soukromá modlitba v kostele na Bílou sobotu - 11. 4. 2020

Živý přenos Velkopáteční bohoslužby - 10. 4. 2020

Živý přenos bohoslužby Zeleného čtvrtku - 9. 4. 2020

Květná neděle - přenos od salesiánů z Brna-Žabovřesek - 5. 4. 2020

Setkání prvokomunikantů na faře - 11. 3. 2020

Varhanní koncert v kostele v Sazovicích - 16. 2. 2020

14. farní ples - 8. 2. 2020

Odkaz na video scénky z farního plesu:

www.uschovna.cz/zasilka/UVBDKY8BY7RV3NYM-779

Hromnice, představení prvokomunikantů - 2. 2. 2020

Ministrantský florbalový turnaj - 31. 1. 2020

Slavnost Zjevení Páně - 6. 1. 2020

Vánoční koncert v kostele v Sazovicích - 5. 1. 2020

Žehnání tříkrálovým koledníkům - 3. 1. 2020