Ministrantský večer

Cyklovýlet na Velehrad

Táborák na ukončení školního roku

Ministrantský slib - Jan Antonín Jurášek

Boží Tělo - 31. 5. 2018

Malá pouť rodin ke cti sv. Zdislavy - 30. 5. 2018

Májová pobožnost v Lechoticích - 27. 5. 2018

Slavnost Nejsvětější Trojice - 27. 5. 2018

Noc kostelů Sazovice - 25. 5. 2018

Májová pobožnost na Hostišové - 20. 5. 2018

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 20. 5. 2018

Svátek svatého Jana Nepomuckého - 16. 5. 2018

Koncert k 1. výročí posvěcení kostela sv. Václava - 13. 5. 2018

Pouť za studenty na Svatý Hostýn - 12. 5. 2018

Výročí posvěcení kostela sv. Václava v Sazovicích - 9. 5. 2018

Pouť prvokomunikantů na Velehrad - 8. 5. 2018

Varhanní koncert v Sazovicích - 8. 4. 2018

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 1. 4. 2018

Missa Chrismatis - 29. 3. 2018

Křížová cesta ke kříži v Háji - 25. 3. 2018

Květná neděle - 25. 3. 2018

Děkanátní setkání mládeže Zlín - 17. 3. 2018

Farní ples - 3. 2. 2018

Představení prvokomunikantů - 2. 2. 2018

Hromnice - 2. 2. 2018

Ministrantský florbalový turnaj Zlín JS - 2. 2. 2018

Žehnání tříkrálovým koledníkům - 5. 1. 2018