Obnova manželských slibů - 30. 12. 2018

Boží hod vánoční - 25. 12. 2018

Výzdoba kostela na vánoce - 22. 12. 2018

3. snídaně na faře - 22. 12. 2018

Roráty a 2. snídaně na faře - 15. 2. 2018

Sv. Mikuláš - 7. 12. 2018

Rozsvícení adventního věnce - 1. 12. 2018

Farní silvestr - 24. 11. 2018

Potáborko Tlumačov - 16. - 18. 11. 2018

Adorační den farnosti - 10. 11. 2018

Pomazání nemocných - 9. 11. 2018

Dušičková pobožnost v Mysločovicích - 4. 11. 2018

Misijní jarmark - 21. 10. 2018

Misijní neděle - 21. 10. 2018

Misijní most modliteb- 20. 10. 2018

Slavnost sv. Františka a Hyacinty - 14. 10. 2018

Poutní mše sv. Machová - sv. Michael - 30. 9. 2018

Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav - 28. 10. 2018

Slavnost patnáctiletých a královničky - 9. 9. 2018

Žehnání úrody - 9. 9. 2018

Žehnání aktovek - 2. 9. 2018

Ministrantský večer

Farní tábor - 11. - 18. 8. 2018

Cyklovýlet na Velehrad - 21. 7. 2018

Táborák na ukončení školního roku - 22. 6. 2018

Ministrantský slib - Jan Antonín Jurášek

Boží Tělo - 31. 5. 2018

Malá pouť rodin ke cti sv. Zdislavy - 30. 5. 2018

Májová pobožnost v Lechoticích - 27. 5. 2018

Slavnost Nejsvětější Trojice - 27. 5. 2018

Noc kostelů Sazovice - 25. 5. 2018

Májová pobožnost na Hostišové - 20. 5. 2018

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 20. 5. 2018

Svátek svatého Jana Nepomuckého - 16. 5. 2018

Koncert k 1. výročí posvěcení kostela sv. Václava - 13. 5. 2018

První svaté přijímání - 13. 5. 2018

Pouť za studenty na Svatý Hostýn - 12. 5. 2018

Výročí posvěcení kostela sv. Václava v Sazovicích - 9. 5. 2018

Pouť prvokomunikantů na Velehrad - 8. 5. 2018

Varhanní koncert v Sazovicích - 8. 4. 2018

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 1. 4. 2018

Missa Chrismatis - 29. 3. 2018

Křížová cesta ke kříži v Háji - 25. 3. 2018

Květná neděle - 25. 3. 2018

Děkanátní setkání mládeže Zlín - 17. 3. 2018

Farní ples - 3. 2. 2018

Představení prvokomunikantů - 2. 2. 2018

Hromnice - 2. 2. 2018

Ministrantský florbalový turnaj Zlín JS - 2. 2. 2018

Žehnání tříkrálovým koledníkům - 5. 1. 2018