Vánoční příběh - 30.12.2016

Roráty se snídaní - 17.12.2016

Návštěva sv. Mikuláše - 7.12.2016

Pomazání nemocných - 11.11.2016

Žehnání adventního věnce - 26.11.2016

Misijní neděle - 23.10.2016

Příprava předmětů na misijní jarmark - 9.10.2016

Poutní mše sv. v Machové - 2.10.2016

Žehnání zvonkohry v Sazovicích - 28.9.2016

Biřmování - 24.9.2016

Žehnání úrody - 11.9.2016

Farní den - 4.9.2016

Žehnání aktovek - 4.9.2016

Mše sv. na Hostišové - 2.9.2016

Cyklovýlet na Velehrad - 20.8.2016

Posezení na faře - 17.7.2016

Farní tábor - 2016

Mše sv. na ukončení školního roku - 24.6.2016

Starý hanácký právo Sazovice - 12.6.2016

První svaté přijímání - 5.6.2016

Slavnost Těla a Krve Páně - 26.5.2016

Svatodušní vigílie - 14.5.2016

Pouť prvokomunikantů na Velehrad - 7.5.2016

Noční křížová cesta na Hostišovou - 25.3.2016

Křížová cesta ke kříži v Hájí - 20.3.2016

Představení prvokomunikantů - 14.2.2016

Žehnání tříkrálových koledníků - 8. 1. 2016