Pouť na sv. Hostýn - 30.12.2015

Ministrantský turnaj ve stolním tenise - 30.12.2015

Divadelní představení o Bonifácovi - 27.12.2015

Adventní snídaně 2015

Žehnání adventního věnce - 28.11.2015

Koncert scholy - 22.11.2015

Adorační den - 10.11.2015

Misijní neděle - 18.10.2015

Žehnání úrody - 6.9.2015

Žehnání aktovek - 30.8.2015

Farní den - 30.8.2015

Farní tábor

Cyklovýlet Velehrad - 18.7.2015

Ukončení školního roku - 25.6.2015

Slavnost Těla a krve Páně - 4.6.2015

Slavnost Nejsvětější trojice - 31.5.2015

Noc kostelů - 29.5.2015

Májová pobožnost Lechotice - 24.5.2015

1. svaté přijímání - 17.5.2015

Sv. Jan - 16.5.2015

Eucharistický kongres Olomouc - 15.5.2015

Pouť prvokomunikantů na Velehrad - 8.5.2015

Slavnost zmrtvýchvstání Páně - 4.4.2015

Křížová cesta ke kříži v Háji - 29.3.2015

Noční křížová cesta na Hostišovou - 3.4.2015

9. Farní ples - 7.2.2015

Žehnání tříkrálových koledníků - 2.1.2015

Turnaj ve stolním tenise - 2.1.2015