Zápis z pastorační rady konané dne 12. 2. 2017

Přítomni:  P. M. Šálek, pí Svobodová Z., pí Frgalová P., pí Rapantová M., pí Hradilová P.

                  p. Jurášek P., L. Hejníková

Omluveni: pí Pospíšilová M., pí Zapletalová J., p. Zelina M., pí Dřímalová J.

 

 Otec M. Šálek všem poděkoval za přípravu farního plesu, který se dle něj povedl.

1.Připomínky k plesu:

Otec Michal – zaznívaly reakce lidí, že se hrálo málo lidových písní, a jestli nebyly příliš dlouhé prodlevy?

Pí. Svobodová – prodlevy tak akorát – lidé popili, popovídali si

Pí Frgalová – Tři na tři band - jsou objednaní na příští rok (cena bude o 2000,- vyšší tedy 12 000,-)

Pí Rapantová – domluví předem jaké písničky budou hrát – série rychlých, ploužáků, lidovek

Otec Michal – neměly by se více prezentovat hlavní ceny, aby všichni věděli, o co se přesně jedná?

Pí Rapantová – můžeme je napsat na plakát,  prodávat dražší losy třeba za 50 Kč jen na hlavní ceny

-          „zveličit“ hlavní tombolu (zmínit při moderování na začátku)

-          Zjistit zájem o autobus, aby nejezdil zbytečně tam, kde nikdo nasedat nebude

-          Úklid sálu po plese – pí Rapantová navrhuje zajistit externího člověka, který by přišel jen na úklid

-          Celkem prodáno 189 vstupenek

-          Výtěžek z tomboly 33 100 Kč

-          Výtěžek z čísel na překvapení 1590 Kč

-          Celkový zisk 57 158 Kč

Pí Hradilová – licence na prodej tvrdého alkoholu. Je potřeba nějakého hospodského jako garanta – pí Frgalová se zeptá p. Zeliny z Míškovic

Příští farní ples bude 3. 2. 2018

Zajistit cenovou nabídku na opravu hrobu – pí Rapantová osloví kameníka z Tlumačova, pí Hradilová kameníka z Hostišové

Pí Rapantová  - kdyby zbyly peníze z výtěžku plesu, nemohla by se nějaká částka (návrh 10 000 Kč) přispět na katedrální varhany v Praze? (Byli osloveni během domluvy ohledně převzetí ostatků) Nebo udělat sbírku během roku?

 2. Postní doba

Aktivita na postní dobu pro děti i dospělé. Letošní rok je bez zaměření. Příští rok – rok evangelizace. Otec Michal se sejde s katechetkami. Vybídl k vznesení návrhů a byl by rád, kdyby aktivita vyšla z potřeb lidí.

Křížové cesty – vždy v pátek přede mší a v neděli odpoledne počínaje nedělí 5. 3. 2017 (první křížovou cestu mají lektoři)

Květná neděle – Honza Haas nachystá text, pí Svobodová rozdá zodpovědným za skupinky

Otec Michal zval na konferenci o evangelizaci v Dolanech 29. – 30. 3.

Návrh pí Rapantové – každá první a třetí středa v měsíci bude mše sv. v novém kostele Sazovicích – nikdo nebyl proti.

Pí Frgalová připomněla, že 28. 6.  bude 90 let od posvěcení kostela v Míškovicích (O. Michal spojí s oslavou sv. Antonína).

 

3.  Úkol farní rady

Otec Michal přečetl úryvek z dopisu Otce arcibiskupa farním radám a navázal na setkání farních rad ve Zlíně, které proběhlo na podzim loňského roku s otázkou evangelizace ve farnosti

Pí Rapantová navrhla kurzy alfa, které by se mohly konat v Sazovicích v místnosti pod kostelem – je tam i kuchyňka (jídlo), kapacita 50 míst, případní hledající mohou mít respekt z prostředí fary, tak by jim tento prostor mohl být bližší.

O. Michal zmínil vlažné rodiče některých prvokomunikantů, jak je i po absolvované roční přípravě přitáhnout do kostela, kam je pozvat, úkol pro farníky oslovit, osobně pozvat…

p. Jurášek říkal, že oproti jiným jsme živá farnost

O. Michal poznamenal, že je potřeba pracovat s potenciálem

Pí Rapantová vzpomněla své zkušenosti s vírou v zaměstnání – charita,…

p. Jurášek poznamenal, že je důležité naučit lidi spojovat víru s každodenním životem

O. Michal – Jak přispívají k životu farnosti jednotlivá uskupení? Někteří o nich ani neví…

Bylo by dobré udělat nástěnku s nabídkou všech skupin a společenství – nejnavštěvovanější nástěnka je před kostelem – na půlroku sundat plakátky a dát tam informace o společenství v naší farnosti?

p. Jurášek mluvil o společenství otců – kdokoliv se může přidat, pokud by jich byl větší počet, je podle něj lepší společenství rozdělit na dvě skupiny po 3-4

pí Svobodová zmínila farní buňky

O. Michal zmínil zkušenost dona P. Periniho (zakladatele farních evangelizačních buněk) z cesty do Ameriky, jak mu všichni 4 spolucestující v autě chtěli povědět o jejich víře a nakonec i on byl dotázán, jestli jim řekne o své víře.

Je potřeba ujmout se druhého a posunout ho ve víře

Vztahy i mimo kostel

Vidět a nasávat

Kam lidi pozvat?

p. Jurášek zmínil výlet na kole, když jedou dva třeba i bez cíle úžasně si popovídají

pí Svobodová – v okolí je plno míst, kam by se dalo vyrazit na poutě, na kole, pěšky…

pí Rapantová – přes děti přitáhnout i rodiče

O. Michal mluvil o svědectví – na většině zahraničních farních webových stránkách jsou umístěná svědectví – kdo z kostela by mohl říct svědectví?

Pí Rapantová – určitě každý má nějakou zkušenost

O. Michal uzavřel diskuzi s otázkou na přemýšlení do příští farní rady: Jak oslovíme vlažné a vzdálené a co nabídneme hledajícím? 

Příští jednání pastorační rady v neděli 23. 4. 2017

 

Zapsala: L. Hejníková