Zápis z farní rady konané dne 19. 1. 2014

Přítomni: P. Šálek, p. Zelina, ing. Brázdilová,p. Brázdilová M,p. Brázdil J., p. Frgalová P., p. Hradilová, p. Svobodová, p. Dřímalová, p. Večeřa

Hosté:     p. Rapantová, p. Rygalová

Omluven: ing. Bureš

 

 

1.Jednání rady zahájil otec M. Šálek, krátkou modlitbou a informací o zapojení do projektu Otevřené brány – kostel v Míškovicích – p. Brázdilová M. prověří bližší informace na kraji odboru kultury ve Zlíně.

 

2. Farní ples – 1. 2. 2014 – organizační zajištění

Zprávu o zajištění organizace plesu podali jednotliví členové farní rady, prodej vstupenek zatím cca 140 ks – z počtu 200 ks, občerstvení je zajištěno, víno zajistí p. Hradilová a to v množství 100 lahví bílého, 60 lahví červeného.

Doprava autobusem je zajištěna – v 18.30 h bude vyjíždět z Tlumačova, 18.40 z Machové, 18.50 z Míškovic, 19.00 z Lechotic, 19.10 z Mysločovic a 19.20 z Hostišové.

Tombola – p. Rapantová oslovila cestovku MIKLAS tour – je přislíben nějaký poukaz, dále Matice svatohostýnská přispěje poukazem na víkendový pobyt pro 2 osoby. Pomalu se shromažďují dary v jednotlivých obcích, balení tomboly bude na sále v Sazovicích v pátek 31. 1. 2014 od 9.00 hod. -  zajistí p. Hradilová, p. Seidlová, p. Dřímalová, p. Rapantová, p. Večeřa, p. Rygalová, p. Svobodová.

Vše ostatní by mělo být zajištěno, dle dohody na minulém zasedání rady.

 

Připomínka k budoucímu plesu – zatím je rezervován termín 31. 1. 2015 – prověřit možnost přesunutí o týden dříve, z důvodu konání „hromniční“ pouti matek ve Šternberku, které se ženy z naší farnosti zúčastňují – prověří p. Brázdilová M.

- P. Zelina M. návrh na případný raut při plesu v příštím roce – projednat s kuchaři cenu pro cca 200 osob – byla by vyšší cena vstupenky a nemusel by se zajišťovat prodej jídla v bufetu – projedná p. Frgalová a p. Brázdilová M.

 

3. Různé

Paní Brázdilová prověřila možnost tisku farních kalendářů – předložila různé typy k posouzení farní radě a vybrání vhodného druhu a taky informovala o cenách. Farní radou byly odsouhlaseny návrhy z tiskárny Šlapanice u Brna a Matice svatohostýnské, fotky budou vybrány z fotogalerie farnosti. Rovněž zde budou zahrnuty všechny akce naší farnosti. Celkový náklad cca 400 ks. Dále bude zpracovávat p. Frgalová a p. Brázdilová M.

 

Informace k ošetření sošek z betléma – stolářství Brázdil Jan z Míškovic, podívá se na figurky a pak předběžně stanoví cenu za provedení prací.

 

p. Hradilová informovala o zajištění cimbálové hudby Luňáček  na farním dnu  31. 8. 2014 na Sokolské zahradě v Mysločovicích.

 

Zapsala: Dřímalová