Zápis z jednání farní rady dne 7. 1. 2013

Přítomni: otec Michal, p. Seidlová, p. Rapantová, p. Svobodová, p. Hradilová, p. Dřímalová,

                  p. Zelina, p. Večeřa

omluveni: p. Frgalová, p. Brázdil

hosté:       p. Hradil

 

Dnešní jednání farní rady bylo svoláno za účelem dořešení příprav na farní ples, který se koná  dne 2. 2. 2013 na Machové.

 

1. Doprava

P. Hradilová – doprava je zajištěna – řidič autobusu p. Janík. Rozpis dopravy:

    -    18.30 hod. Sazovice

    -    18.40 hod. Hostišová

    -    18.50 hod. Mysločovice

    -    19.00 hod. Lechotice

    -    19.10 hod. Míškovice

          19.20 hod. Machová  - z Machová  pojede v 19.30 pro farníky do Tlumačova

  

2. Bufet

P. Rapantová informovala o zajištěném rozsahu bufetu – jídlo i pití

Obsluha v bufetu – pití p. Večeřa s manželkou, jídlo – Šídlíková 2x, Štěfaničová.

Dovoz vína zajistí p. Hradil Jiří

   

Sál je třeba nachystat ve čtvrtek večer, tj. 31. 1. 2013 – zajistit muže na chystání stolů -  Hradil, Seidl, Němcovi, Minařík a kdo bude ještě ochoten pomoci.

 

Vstupenky rozděleny na prodej do jednotlivých obcí po cca 20 ks, zbytek bude v sakristii – celková kapacita sálu je 160 – 170 míst. Rovněž byly předány pozvánky pro sponzory na dary do tomboly. Členové farní rady pozvou na ples farníky i ostatní obyvatele vesnic a požádají i o případné dary do tomboly.

 

Tombola se bude připravovat v pátek 1. 2. na faře od cca 9.00 hod. Vypomůžou členky farní rady, případně další farníci.

Prodej losů a výdej tomboly zajistí mladí, rovněž šatnu – zajistí Brázdil J.

 

Je zajištěno i předtančení – mladý taneční pár – Surmařová + partner

 

P. Rapantová dodá ještě větší plakáty na vyvěšení v obcích.

 

Otec Michal pozve starosty obcí a požádá i o dar do tomboly. Farníky bude informovat při ohláškách v kostele.

 

 

Zapsala: Dřímalová