Zápis z farní rady, konané dne 6. 1. 2016

Přítomni: O. M. Šálek, M. Zelina, Z. Svobodová, M. Brázdilová, P. Frgalová, Dr. Seidlová, P. Hradilová,

                  Vl. Večeřa, J. Dřímalová

Omluven: Brázdil Josef

Nepřítomen: ing. Bureš

Hosté: L. Rygalová

 

 

1.Jednání rady zahájil O. M. Šálek – plán akcí pro r. 2016 je zpracován – není dořešen farní den, Slavnost Těla a Krve Páně – možnost postavit oltář v parku u kostela a zmenšit okruh, a sv. Mikuláš v kostele – termín

Usnesení farní rady

-          Návštěva sv. Mikuláše v kostele – středa 7. 12. 2016 – připomínka p. Frgalové – balíčků  přichystat méně, tj. cca do 80 ks

-          Farní den se uskuteční 4. 9. 2016 na Sokolské zahradě v Mysločovicích – předložit návrhy programu – hudba Medium

-          Boží Tělo – 26. 5. 2016 – předložit návrh na umístění nových oltářů – členové farní rady

Připomínka otce M. Šálka k misijnímu jarmaku – zapojit větší počet lidí – další aktivity – větší výnos z prodeje – pověřuje členy farní rady

P. Dřímalová – informace k adopci na dálku – příspěvek ve výši 8 200 Kč odeslat až v měsíci březnu 2016, na základě požadavku Arcidiecézní charity Olomouc – sl. Lungové, informace o naší adoptované holčičce jsou ještě na nástěnce v kostele

Otec Šálek – konec doby vánoční v neděli, odstrojení vánoční výzdoby z kostela, vč. venkovního betléma

Odstrojení a úklid vánočních stromů bude v pondělí 11. 1. 2016 od 15.00 hod. – vyhlásit při nedělní mši – brigáda dobrovolníků vč. mládeže

p. Dřímalová – připomínka k osvětlení venkovního betléma – pro příští rok zajistit lepší osvětlení – není dostatečně vidět Sv. Josef a celá rodina – zajistí p. Zelina

 

2. Farní ples

10. farní ples se koná 30. 1. 2016 v kulturním sále v Sazovicích

Vstupenky a pozvánky zajistila p. M. Brázdilová a jsou předány členům farní rady z jednotlivých obcí

Usnesení farní rady

-          Cena vstupenky – 120,- Kč, cena losu 10,- Kč

-          Výtěžek z plesu bude na dostavbu kostela v Sazovicích a na 3 ceny pro mladé v částce 10 000,- Kč – Světové setkání mládeže v Krakově – červenec 2016

-          Vstupenky si zakoupí i všichni mladí účinkující, nebo´t z těchto budou slosovány vstupenky pro ty, kteří jsou přihlášeni na světové setkání mládeže, nebo i ti, co se ještě přihlásí. Každý zájemce o Světové setkání mládeže v Krakově si vstupenky podepíše a vloží do osudí.

Občerstvení – bufet, víno, koláčky, chuťovky – zajistí p. Hradilová a p. Frgalová

Dovoz vína – 26. 1. 2016 – zajistí p. Hradilová + další členové farní rady

Doprava na ples – autobus p. Hubík – zajistí p. Seidlová – odjezd z Tlumačova 18.45 hod. a projede jednotlivé obce

Předtančení – mladý pár – společenské tance – zajistí p. Mil. Brázdilová

Program – scénka – zajišťuje společenství mladých – L. Hejníková

Šatnu – zajistí p. Frgalová, konferování – sl.Terezka Frgalová

Kontrola a prodej vstupenek na sále – sl. Hradilová P.

Členové farní rady osloví sponzory o dary do tomboly – shromažďování darů do tomboly u p. Frgalové, p. Rygalové a p. Brázdilové M. – OÚ Sazovice.

 

3. Různé

p. Zelina – informace ohledně případného tisku kalendářů – cena tisku 1 kalendáře cca 80 Kč při odběru 250 ks, grafické zpracování by muselo být dodáno

Otec M. Šálek – upřesnit termín konání farního tábora s ohledem na účast mladých na světovém setkání mládeže – dořeší Jakub Zelina

Příští schůze farní rady 24. 1. 2016 v 18.00 hodin

 

 

Zapsala: Dřímalová