Zápis z farní rady ze dne 5. 1. 2014

Přítomni: Otec M. Šálek, p. Zelina, p. Večeřa, p. Frgalová, p. Hradilová, p. Brázdilová M.

                  p. Dřímalová, ing. Brázdilová, ing. Bureš, p. Brázdil J.

Hosté:     p. Rygalová

 

 

1. Jednání rady bylo zahájeno modlitbou a přivítáním nové členky rady p. Brázdilové M. ze  Sazovic. Otec Michal provedl krátké ohlédnutí za dobou adventní a vánoční, poděkoval všem, kdo přispěli k pěkné atmosféře vánočních svátků. Velký ohlas mělo dětské představení a je to dobrý počin a zapojení těch nejmenších. Taky venkovní betlém prozářil vánoční radost.

Návrh p. Frgalové na zhotovení kalendáře naší farnosti pro rok 2015 – cenu prověří p. M. Brázdilová a na dalším jednání rady bude informovat.

 

2.Kalendář akcí pro rok 2014 P. Šálek

 6. 1. Zjevení Páně

12. 1. Křest Páně – konec doby vánoční – odstranění vánoční výzdoby – bude provedeno v

            sobotu 18.1. v 9.00 hodin včetně venkovního betléma, vnitřní betlém zůstane do 2.2.

           Dřevěné figury jsou napadeny červotočem, nutno provést jejich ošetření, p.Brázdilová

          prověří cenu a dojedná jejich opravu

1.2.   Farní ples v Sazovicích – pro rok 2015 byl stanoven termín konání plesu 31.1.2015 sál Sazovice

2.2.    Při mši sv. budou představeni letošní prvokomunikanti – zajistí p. Zelinová

13.4.  Křížová cesta do Háje – návrh členů farní rady i na Křížovou cestu na Hostišové

4. 5.   Sv. Florián – Míškovice

8. 5.   Pouť prvokomunikantů a rodičů na Velehrad

16.5.  Sv. Jan Nepomucký – patron Mysločovic – zajistit hudbu

25.5.  1. Sv. přijímání

8. 6.   Pouť k sv. Antonínu v Míškovicích

15.6.  Slavnost Nejsvětější Trojice – pouť Mysločovice

19.6.  Boží tělo – 4 oltáře v obci – zajisti muzikanty – p. Zelina

20.6.  Rozloučení se školou – táborák na farním dvoře

2. 7.   Svátek na Hostišové

19. – 26.7. Farní tábor v Bratřejově

24.8.  Sv. Bartoloměj – pouť Lechotice

31.8.  Farní den v Mysločovicích – sokolská zahrada – vystoupení Konopky a cimbálové muzi-

          ky Luňáček – zajistí členové farní rady další program

7. 9.   Dožínky  - zajistí p. Zelinová

28. 9. Sv. Václav – pouť Sazovice

5. 10. Sv. Michal – pouť Machová

29.11. Žehnání adventního věnce

5. 12.  Sv. Mikuláš – pro děti balíčky – zajistí farní rada

 

3. Farní ples 1. 2. 2014 – sál OÚ Sazovice

Vstupenky – 200 ks – pro jednotlivé obce zatím rozděleno po 30 ks a Tlumačov 20 ks – cena 100 Kč – budou prodávat členové farní rady v obcích

Doprava – zajistit autobus – p. Hradilová

Tombola – členové farní rady požádají podnikatele v obcích a osloví i obyvatele a farníky, ceny se budou shromažďovat u p. Rygalové, cena losu byla odsouhlasena na 10 Kč – prodej na sále zajistí mladí, kteří budou zajišťovat i šatnu – zodpovídá p. Brázdil J.

Bufet – připravit občerstvení – chuťovky, malé řízky, koláčky – obsluha bufetu je zajištěna v počtu 4 osob

Víno – množství bude upřesněno – zajistí p. Hradilová

Předtančení je zajištěno a připravuje se i krátký program

Fotograf – návrh na p. Velíska Vlad. – zajistí p. Hradilová

Večerem bude provázet sl. Frgalová Ter.

OSA – poplatek – prověří a zajistí p. Brázdilová M.

 

Příští jednání farní rady bude 19. 1. 2014 v 17.00 hodin.

 

Zapsala: Dřímalová