Zápis z jednání farní rady ze dne 4. 2. 2013

Přitomni: Otec Michal Šálek, p. Zelina, p. Rapantová, p. Frgalová, p. Seidlová, p. Hradilová,

                  p. Dřímalová, p. Velísková, p. Brázdilová

hosté:      p. Potočný Vlast. P. Němcová

omluven: p. Večeřa

 

 

1. Zahájení

Jednání farní rady bylo zahájeno společnou modlitbou a dále pokračovalo krátkým zhodnocením farního plesu. Tak jako roky předchozí byl ples velmi dobře připraven a poděkování patří všem, kdo se na zajištění této akce podíleli. Výnos z plesu bude věnován na opravu věže kostela a jeho výše bude známa po doúčtování všech nákladů. Informaci o výnosu sdělí p. Frgalová.

Pro rok 2014 je zajištěn termín konání plesu 1. 2. 2014 v Sazovicích, prověřit možnosti jiné hudby, v co nejkratším termínu – případně dojednat stejnou kapelu – zodpovídá p. Rapantová, p.Seidlová.

 

2. Doba postní a velikonoční

Otec Michal Šálek podal návrh na zamyšlení se členů farní rady k roku víry – její prohloubení v našem farním společenství a dále podněty k postní době. Pro vedení křížových cest oslovit i nové skupinky farníků. Křížové cesty – v pátek večer v 17.25 h a v neděli ve 14.00 h. Skupinky pro vedení těchto křížových cest zajistí:

p. Zelina         -    muže

p. Velísková    -    schola

p. Rygalová, Dřímalová – lektory

p. Seidlová     -     farní rada

p. Svobodová -     rodiče loňských prvokomunikantů

A další skupinky.

Křížová cesta do Háje - na Květnou neděli - zajistit skupinky na čtení u jednotlivých zastavení – Jenda Haas, Zelina Mir., zpěv by mohl podpořit i Hlahol – projedná p. Dřímalová

 

Středy v době postní – návrh na modlení růžence před mší sv. v 17.25 hod. jednotlivé skupinky

20. 2. – Hostišová

27. 2. – Sazovice

6. 3.   – Mysločovice

13. 3. – Machová

20. 3. -  Míškovice

27. 3. -  Lechotice

Modlitební úmysly farníků budou shromažďovány do schránky, která bude v kostele

 

Obřady – svatého týdne

Ranní chvály na Velký pátek a Bílou sobotu – v 7.00 h. Na služby v otevřeném kostele domluvit skupinky farníků

Obřady Bílé soboty – ve 21.00 h

Na Velký pátek – zpívané pašije – domluvit s p. Žůrkem – zodpovídá p. Zelina

Čtení pašijí na Květnou neděli ranní – vypravěč P. Večeřa Vlad., lid – Potočný Vlast., Janochová J. p. Junk – domluví p. Dřímalová, na hrubou – vypravěč p. Bureš, lid – p. Svobodová, p. Karlík , p. Matulík -  za nácvik zodpovídá p. Svobodová ve spolupráci s p. Zelinou

 

3. Doplnění akcí farnosti

9. 6. 2013 – připraví schola koncert v kostele v Mysločovicích – zahájení v 15.00 hod. – zodpovídá p. Velísková

 

 

Zapsala: Dřímalová