Zápis z pastorační rady konané dne 4. 1. 2017

Přitomni:  P. M. Šálek, p. Pospíšilová M., p. Svobodová Z., p. Zapletalová J., p. Frgalová P.

                   p. Rapantová M., p. Hradilová P., p. Jurášek, p. Dřímalová

omluvena: L. Hejníková

nepřítomen: p. Zelina M.

 

Otec M. Šálek zahájil jednání rady předáním jmenovacích dekretů členům pastorační rady s platností od 4. 12. 2016 na dobu čtyř let. Členové ekonomické rady – ing. Bureš, ing. Brázdilová a p. Frgalová – se budou scházet dle potřeby řešení ekonomických záležitostí

 

Pro jednání rady vyzývá členy, aby si vždy připravili náměty k jednání, týkající se potřeb farnosti.

Dnešní jednání je svoláno především k dořešení organizace farního plesu, který se koná dne 4. 2. 2017 v sále Kulturního domu v Sazovicích.

 

1.Připomínky k uplynulému období:

p. Frgalová – nácvičení vánočních zpěvů chrámového sboru z řad farníků bylo jistě náročné, a proto si myslí, že by bylo vhodné zařadit tyto zpěvy na slavnost Nového roku.

p. Svobodová – zpívalo se v naší farnosti 3x,  otec Michal by byl taky pro zpěvy na slavnost Nového roku a vynechat na 26. 12.

p. Dřímalová – připomínka ke svícím, zda by nebylo možno na tyto svátky dát nové a případně i více, na Štědrý den nesvítily všechny ani ty stávající, pro příští rok bude zajištěna před oltář květinová výzdoba

p. Hradilová – nebyly by vhodnější menší stromky po stranách ?

 

2. Farní ples 4. 2. 2017

p. Rapantová předala jednotlivým zástupcům z obcí vstupenky – cena je 120,- Kč –Mysločovice – p. Dřímalová, Hostišová – p. Zapletalová, Míškovice – p. Frgalová, Machová – p. Hradilová, Sazovice – p. Brázdilová M.-OÚ, Lechotice – p. Svobodová, Tlumačov – p. Hánová, pozvánky a plakáty bude dodělány a předány v neděli 8. 1. 2017 – nerozdělené vstupenky budou na OÚ Sazovice p. Brázdilová M.

- organizační záležitosti plesu – šatna, bufet – jsou zajištěny, moderování  - sl. Frgalová T., výzdobu sálu zajistí p. Frgalová, OSA – zajistí p. Brázdilová M.

- p. Rapantová zajistí předtančení – pár z Fortuny – autobus – p. Hobza, případně p.Hubík, odjezd autobusu bude z Tlumačova v 18.45 hod. následně po 10 min. Machová, Míškovice, Lechotice, Mysločovice, Hostišová, Sazovice

- členové pastorační rady zajistí tombolu, poprosit sponzory a OÚ o dary, losy připraví p. Hradilová v počtu 3000 ks + počet cen v tombole – cena 10,- Kč/los – výtěžek z tomboly bude použit na opravu kněžského hrobu, ceny do tomboly se budou předávat k p. Rygalové, p.Frgalové a na OÚ Sazovice – p. Brázdilové

- společenství mladých zajišťuje do programu 2 scénky

-  návrh termínu pro ples v příštím roce – 27. 1. nebo 3. 2. 2018 – prověří na OÚ Sazovice p. Rapantová

- schůzka členů pastorační rady k doladění organizace plesu – 26. 1. 2017  v 16.30 hod.

Příští jednání pastorační rady – 12. 2. 2017 v 18.00 hodin.

 

Zapsala: Dřímalová