Zápis z farní rady dne 3.9.2014

 

Přítomni: P, Michal Šálek, Miroslav Zelina,  Vladimír Večeřa, Petra Frgalová, Zuzana Svobodová,  

               Pavla Hradilová, Drahomíra Seidlová, Milena Brázdilová

 

Omluveni: Jana Dřímalová, Jana Brázdilová, Petr Bureš, Josef Brázdil

Hosté: Ludmila Rygalová

 

            Jednání farní rady bylo zahájeno modlitbou.

 

1. Členové farní rady kladně zhodnotili farní den a přednesli své názory k vydanému farnímu kalendáři na rok 2015 .    

 

2.  V neděli 7.9.  10.30 hod. bude ve farním kostele dožínková mše svatá.
                                                                                                    Přímluvy zajistí paní Zelinová.

 

3. V sobotu 13.9. proběhne brigáda  na odvlhčení fary. Zodpovědný pan Hradil.

    Občerstvení pro brigádníky zajistí pí. Svobodová.

 

4.  V neděli 14.9. - slavnost patnáctiletých a "královničky". Ve 14 hod. svátostné požehnání.

      Nutno zajistit lektory pro čtení a přímluvy (nejlépe L. Hejníková a M. Zelinová).

                                                                                                          Zajistí pan Zelina

      5. Ve čtvrtek 18.9. od 16 hodin - sečení farní zahrady. (z každé obce 1 muž)

 

6. V sobotu 20.9. bude drakiáda. Pořádá farnost a obec Mysločovice.

 

7. V neděli 28.9. v 10,30 h. bude mše svatá v Sazovicích ke cti patrona obce sv. Václava.

 

8. V neděli  5.10. v 10,30 h. bude mše svatá v Machová ke cti tamního patrona sv. archanděla Michaela. Zpívat bude schola i pěvecký sbor Hlahol.

 

9. Neděle 19.10. - misijní neděle. Účast dětí, které zastupují jednotlivé světadíly, zajistí pí. Zelinová

    V sobotu 18.10. - bude misijní most modliteb v 21 hodin. V rámci misijní neděle se uskuteční také misijní jarmark. Návrh - v pátek 17.10. po večerní mši svaté na faře vyrábět výrobky pro tento účel. (Paní Svobodová dohodne podrobnosti s paní Juráškovou).

 

10. P. Michal připomenul, že měsíc říjen je měsíc posvátného růžence...

                                                                                                         

11. Dále otec Michal sdělil, že z důvodů přehlednosti a stejných pravidel pro všechny obce farnosti by bylo dobré sjednotit sbírky, které se vyberou v jednotlivých obcích při mších svatých, slavených ke cti jednotlivých obecních patronů (např. sbírka v Lechoticích se odevzdává do farního kostela, v některých obcích s nimi disponují spolky v obci, které zajišťují svátek příslušného obecního patrona.) -  odvést na účet farnosti a z něj uhradit náklady.

 

12. Sobota 1.11. - slavnost všech svatých

      Neděle 2.11 - slavnost dušiček

      Sobota 8.11. - děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehrad.   

 

13. Svátost pomazání nemocných - Mysločovice - pátek 7.11.

                                                        - Míškovice - sobota 15.11.        

 

14. V pondělí 10.11. bude adorační den farnosti - celodenní Výstav Nejsvětější Svátosti.

                                                                      Formulář pro rozpis zajistí pí. Rygalová       

 

 

Různé

 

      Pan Večeřa informoval o tom, že bude zřejmě nutné nechat zhotovit novou mříž ke kapli svatého Jana Nepomuckého v Mysločovicích, protože stávající bránu někdo již vícekrát poškodil a nepůjde opravit.

      (kontaktovat kováře v Machové a v Žeranovicích - paní Hradilová a paní Brázdilová). 

 

      Příští farní rada bude ve středu 12.11.

 

      Jednání zakončil otec Michal modlitbou a požehnáním.

 

 

Zapsala: Rygalová