Zápis z jednání farní rady dne 24. 11. 2013

 

Přítomni: Otec Michal Šálek, p. Zelina, p. Večeřa, p. Svobodová, p. Frgalová, p. Brázdil Jos.,

                   p. Rapantová, p. Hradilová, p. Dřímalová, ing. Brázdilová, ing. Bureš

Hosté:       p. Rygalová

 

 

1.Jednání rady zahájil otec Michal. Informoval o žádosti p. Rapantová o odstoupení z farní rady k 22. 11. 2013. Za Sazovice bude doplněna farní rada farníků, kteří se ve volbách umístili v následujícím pořadí. Projedná otec Michal.

 

2.Informace o dokončení stavebních prací na kostele v Mysločovicích a Míškovicích a uhrazení faktur – pro Mysločovice se získala další dotace z ministerstva kultury ve výši 300 tis. Kč a Míškovice byly uhrazeny z poloviny OÚ Míškovice, 93 tis. dotace památkářů a zbytek z veřejné sbírky a sbírky v kostele – celkem 360 tis. Kč. Akutní opravu střechy na faře v Mysločovicích – provedl p. Gajdoš z Lechotic.

 

3. Akce pro nastávající období do konce roku

- 30. 11. Dopoledne zavěšení adventního věnce- zajistí p. Zelina, p.Večeřa a v 18.00 hodin žehnání a rozsvícení adventního věnce – čaj zajistí p. Svobodová, drobné občerstvení – členové farní rady – zpěv – soubor Hlahol, schola

- od  středy 4. 12. začínají roráty – připravit lampičky pro děti, které nebudou mít vlastní - zajistí – p. Zelinová, dále budou v pátek a v sobotu ráno, kdy bude pro děti zajištěna snídaně na faře – 7. 12. zajistí p. Hradilová + p. Frgalová, další 2 soboty zajistí maminky p. Svobodová

- v pátek 6. 12. zavítá do farního kostela v Mysločovicích sv. Mikuláš s družinou andělů – dárky v hodnotě 35 Kč na osobu, v počtu 70 ks - zajistí p Frgalová, ostatní p. Zelina

- 8. 12. 2013 ve 14.00 hod. bude ve farním kostele v Mysločovicích adventní koncert holešovského orchestru a chrámového sboru – občerstvení jen v malém rozsahu – zajistí p. Frgalová

- 15. 12. 2013 – 15. – 17.00 hod. svátost smíření ve farním kostele – budou 2 zpovědníci

  14. 12. 2013 – hodinu přede mší sv. bude možnost svátosti smíření v Míškovicích

- 21. 12. 2013 od 9.00 hod. stavění vánočních stromů v kostele – nabídka smrků od p. Lajdy – jejich vhodnost prověří  p. Zelina s p. Bilíkem, zdobení vánočních stromků 23. 12. v 9.00 hod. a pak úklid kostela – ženy z Mysločovic.

- návrh na osvětlení venkovních smrků u kostela, případně umístění dřevěných jesliček,

- projednat s OÚ Mysločovicích možnosti připojení osvětlení – zajistí ing. Bureš po konzultaci s p. Zd. Gazdošem – výrobu dřevěných jesliček – projednat s p. Jar. Brázdilem – zajistí p. Večeřa

- paní Jurášková připravuje na 29. 12. 2013 v 15.00 hod. vánoční besídku v kostele, bylo by dobré zapojit případně i scholu a hlavně získat děti, které budou informovány v hodinách náboženství – první nácvik by se uskutečnil 12.12. na faře.

- 3. 1. 2014 bude při mši sv. žehnání Tříkrálových koledníků

 

 

Zapsala: Dřímalová