Zápis z farní rady konané dne 23. 4. 2014

 

Přítomni: P. M. Šálek, p. Večeřa, p. Seidlová,p. Brázdilová M. p. Brázdil J., p. Frgalová,

                  p. Hradilová, p. Svobodová, p. Dřímalová, ing. Brázdilová

omluven: p. Zelina

*hosté:*      p. Rygalová

 

1. Jednání farní rady zahájil otec Michal Šálek krátkým ohlédnutím za velikonočním týdnem,

První noční křížové cesty na Hostišovou se zúčastnilo dost farníků, všichni byli osloveni touto cestou a bude se opakovat i příští rok.

 

2. Blíží se měsíc květen a s ním spojené májové pobožnosti v jednotlivých obcích:

-           1. 5. na Hostišové     -  v 19.00 hod.   -  zajistí p. Seidlová

-           4. 5. na Machové      -  ve 14.00 hod. - zajistí p. Hradilová

-          11.5. v Lechoticích     -  ve 14.00 hod. - zajistí p. Svobodová

-          18.5. v Sazovicích       -  ve 14.00 hod. - zajistí p.Brázdilová

-          25.5. v Míškovicích    -  ve 14.00 hod. - zajistí p. Frgalová

Čtení z knihy připraví otec Michal - rozmnožení textů p. Brázdilová M., která je předá do jednotlivých obcí, básničky připraví p. Rygalová. V Mysločovicích budou májové po mši sv. ve středu a v pátek.  Zapojit i děti a mládež

-          2. 5. 2014 bude mše sv. večer na Hostišové -  v 18.00 hod. - adorace Nejsvětší svátosti bude ukončena v 17.15 hod.

-          Zajištění mše sv. na Hostišové  domluví p. Seidlová - hudba, zpěv, čtení

 

3. Další  svátky a akce v následujícím období

- 4.5.2014 - v 10.30 hod. mše sv. v Míškovicích - sv. Florián

- 8. 5. 2014 - pouť prvokomunikantů na Velehrad - zajistí p. Zelinová, také aktivitu pro děti k májovým pobožnostem

- 16.5. sv. Jan Nepomucký - patron obce Mysločovice - mše sv. v 17.00 hod. pak průvod ke kapli sv. Jana - zajistit hudbu - p. Zelina,  účast scholy a Hlaholu - zpěv, krojovaní, hasiči

- 29.5. Nanebevstoupení Páně - modlitba k Duchu sv.

- 7. 6.  Svatodušní vigilie - oslovit jednotlivé skupinky, scholu - zajistí Haas J. a Brázdil J. -   výzdoba oltáře - zajistí Baťková, Dřímalová

- 8. 6. Mše sv. v Míškovicích - Seslání Ducha sv. a sv. Antonín - patron obce - pouť

- 15.6. - Nejsvětější Trojice - pouť v Mysločovicích - prodej knih - zajistí p. Rygalová

- 19.6. - Tělo a krev Páně /Boží tělo/ - v Mysločovicích průvod obcí ke 4 oltářům 

                4. oltář u kostela - výzdobu zajistí p. Dřímalová, p. Baťková

                1. oltář - u domu p. Ant. Brázdila

                2. oltář - u doma p. Brázdilové Jany

                3. oltář - u domu p. Žákové

- je přislíbena účast Hlaholu a scholy - zpěv, domluvit hudbu - projedná p. Dřímalová s p.Žůrkem, družičky - zajistí p. Zelinová, pěkná je účast dětí i dospělých v krojích, nesení baldachýnu - p. Jurášek, p. Bureš, p. Potočný, p. Svačina Aleš

- 20. 6. Po mši sv. táborák na farním dvoře  na zakončení školního roku - připravit malé občerstvení - špekáčky, minerálky - p. Frgalová, oheň připraví p. Brázdil Josef.

 

4. Různé

- Informace k připravovanému farnímu kalendáři podala p. Brázdilová M., je zpracován po grafické stránce, je třeba udělat korekturu - návrh tento pátek v Sazovicích u grafiků - zúčastní se P. Šálek a p. Brázdilová M. po mši sv. Otec Michal připraví taky krátký text o farnosti

- P. Dřímalová - dotaz ohledně poutního zájezdu do Polska, otec Michal prověří a podá zprávu, jedná se o termín září - říjen 2014

- Farní ples v r. 2015 se bude konat 7. února v Sazovicích, hudba Vivien - zajištěna

 

 

Zapsala: Dřímalová