Zápis z jednání farní rady dne 22. 5. 2013

Přítomni: P. Šálek, p. Frgalová, p. Rapantová, p. Svobodová, p. Hradilová, p. Seidlová,

                 p. Dřímalová, p. Velísková, p. Zelina, ing. Bureš, p. Brázdil, p. Večeřa

Hosté: p. Rygalová, p. Zelinová

 

1. Zahájení

Jednání farní rady zahájil otec Michal Šálek zhodnocením uplynulého období, kdy byla celá  řada slavností, poděkování schole za svatodušní vigilii, malá účast na oslavě svátku sv. Jana Nepomuckého – otázka, zda tuto oslavu nepřesunout na neděli.

V měsíci květnu probíhají májové pobožnosti v jednotlivých obcích, závěrečná 31. 5. bude v Machové u kaple v 17.00 hodin.  V neděli 26. 5. Svátek Nejsvětější Trojice – pouť v Mysločovicích, zapojení scholy – zajistí p. Velísková, prodej knih  před kostelem, v případě nepříznivého počasí v kostele – zajistí p. Rygalová

30. 5. – Boží tělo – oltáře jsou zajištěny – poslední bude před kostelem. Čtení přímluv – 1. Oltář – p. Svobodová, 2. Oltář – p. Potočná J., 3. Oltář – Brázdilová Mon., 4. Oltář – p. Rygalová, baldachýn ponesou ing. Bureš, p. Karlík, p. Potočný Vl., p. Jurášek – zodpovídá p. Zelina, čtení informací o řazení průvodu – p. Večeřa Vlad. Řazení družiček a dětí – zodpovídá p. Zelinová

 

2. Opravy 

Začátkem měsíce června nastoupí firma RAPOS na opravu hlavní věže kostela – celkové náklady budou 1 350 tis. Kč. Z ministerstva kultury nedostaneme žádný příspěvek, z fondu kultury kraje je něco přislíbeno, od arcibiskupství je schválen příspěvek 80 tis.Kč, od obce Mysločovice 100 tis. Kč,  snad přispějí i další obce a nadále budou probíhat sbírky v kostele.

V případě nedostatku financí by se na podzim udělaly sbírky v obcích a žádosti u podnikatelů.

Platba za práce je rozložená na tento a příští rok.

V kostele v Míškovicích se bude rekonstruovat elektroinstalace, vč. vytápění – byla vybrána firma p. Gazdoš Zdeněk – zahájení prací září 2013 – celkový náklad cca 380 tis. Kč. Zde se velmi aktivně zapojuje obec, která taky přislíbila finanční pomoc a část se získá od památkářů a dále sbírkou v obci, takže farnost na tyto práce nebude letos přispívat.

 

3. Měsíc červen – farní akce a slavnosti

2. 6. ve 14.00 hodin koncert scholy v kostele – zodpovídá p. Velísková,  od 17.00 hod. adorace v kostele, tak se i my připojíme k vyhlášené adoraci papežem Františkem.

8. 6. Slaví hasiči v Sazovicích 110. Výročí – mše sv. v 9.00 hod. – vše přichystat, vč. čtení – zajistí p. Brázdil J. + p. Zelina

21. 6. Po večerní mši sv. – vyhodnocení ministrantů a poděkování schole, pak táborák na farním dvoře na rozloučení se školou  – občerstvení zajistí p. Svobodová + p. Frgalová

- příprava ohniště + posečení dvora -  čtvrtek zajistí J. Brázdil

22. 6. – děkanátní pouť na Velehrad -  autobus zajištěn - odjezd ve 14.30 hod. z Tlumačova, na Velehradě je od 16.00 hod koncert, v 17.00 – adorace, v 18.00 hod. mše sv., poplatek za dopravu činí 100,- Kč

23. 6. – Farní den v Mysločovicích – sokolská zahrada – ve 14.00 hod. požehnání v kostele a přesun na zahradu,kde bude zajištěn program pro děti i dospělé

- zodpovídají p. Rapantová, p. Dřímalová, p. Brázdil J.

 

4. Různé

Od 1. do 13. 7. 2013 bude otec Michal mimo farnost – ŘD, na neděli budou zajištěny mše sv., rovněž tak na mši 2. 7. – na Hostišové

Na oslavy 1150. Výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad je zajištěn autobus, zájemci se mohou zapsat na list v kostele

20. 7. – hasiči z Mysločovic mají oslavy 120 let od založení – mše sv. v 9.00 hod. – zajistí p. Zelina

20. 7. – odjíždí děti na farní tábor

 

Zapsala: Dřímalová