Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady ze dne 2. 1. 2013

 

Přítomni: P. Michal Šálek, p. Petra Frgalová, p. Marie Rapantová, p. Jana Dřímalová, p. Zuzana Svobodová, p. Pavla Hradilová, p. Ladislav Večeřa, p. Miroslav Zelina, p. Josef Brázdil

za ekonomickou radu: p. ing. Jana Brázdilová, p. ing. Bureš

omluvena: p. Iva Velísková, nepřítomna p. Drahomíra Seidlová

 

1. Zahájení

Jednání farní rady zahájil otec Michal modlitbou a krátkou informací o činnosti pastorační a ekonomické rady a dále zhodnotil aktivity ve farnosti v uplynulém období. Pro dobu vánoční v roce 2013 domluvit koncert v kostele s Mgr. Mynářem a případně vystoupení dětí se zapojením scholy - projednat s p. Juráškovou a p. Velískovou - projedná  otec Michal.

 

2. Plán akcí farnosti

Otec Michal seznámil členy rady s předběžným plánem akcí farnosti v roce 2013. Dle návrhů členy rady byl doplněn o následující akce:

- v době postní - křížové cesty vedené jednotlivými skupinkami - rozpis zajistí p. Rygalová

- 12. 5. 2013 - 1. svaté přijímání

- 21. 6. 2013 - rozloučení se školou na farní zahradě - zajistí p. Svobodová, p. Brázdil

- 23. 6. 2013 - Farní den -  program bude upřesněn

- 5. 7. 2013 - oslavy 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad - zajistit autobus na pouť na Velehrad -  p.Rygalová

- 20. 7. 2013 - mše sv. ke 120. výročí založení  hasičského sboru v Mysločovicích

- 20. 7. 2013 - odjezd dětí na tábor do Sobotína - zajistit odvoz zavazadel - p. Svobodová

- 1. 9. 2013 - zamávání prázdninám v 15.00 hod na farním dvoře 

Informace o akcích farnosti v roce 2013 předá na OÚ v Mysločovicích p. Zelina, taky budou informovány obecní úřady v ostatních obcích.

- Úklid vánoční výzdoby z kostela - 14. 1. 2013 v 15.00 hod. - otec Michal bude informovat farníky při nedělních ohláškách s žádostí o pomoc muže i ženy

 

3. Farní ples 2. 2. 2013  - Kulturní dům Machová - pozvánky i vstupenky jsou již zajištěny

    Paní Rapantová seznámila členy rady s úkoly, které je třeba zajistit pro zdárný průběh plesu.

- Prodej vstupenek v jednotlivých obcích  - Lechotice - p. Svobodová, Míškovice - p. Doleželová, Hostišová - p. Fryštacká, Sazovice - prodej na obecním úřadě, Mysločovice - p. Dřímalová, Machová - p. Hradilová

 

- Sponzorské dary do tomboly - požádat podnikatele v jednotlivých obcích - zajistí členové  

   farní rady - p. Rapantová, Dřímalová, Hradilová, Seidlová, Svobodová, Frgalová

- požádat o drobné dárky i farníky

Dary do tomboly předávat na faru nebo na poštu do Mysločovic -p. Frgalové

- Bufet - občerstvení zajistí p. Rapantová s p. Brázdilem

  - obsluha v bufetu - p. Večeřa Lad. s manželkou, p. Hradilová, p. Seidlová zajistí někoho z      

    Hostišové  a dále je zde návrh na výpomoc p. Kadlubová, p. Pálková H. - projedná p.

    Dřímalová

- tombola - prodej losů - zajistí společenství mládeže - zodpovídá p. Brázdil

- šatna - bude upřesněno na příští schůzi

- doprava - zajistit autobus p. Januška - projedná p. Hradilová

- není zajištěno předtančení - prověří p. Rapantová možnosti některých tanečníků

- k dořešení úkolů k zajištění plesu se sejde farní rada 7. 1. 2013 v 19.30 hod. na faře

 

4. Různé

Otec Michal informoval o jednání ekonomické rady, kdy se rozhodlo o dokončení opravy střechy - věže kostela a dále vyzval členy rady k předávání podnětů k prohlubování víry ve farnosti. Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

 

zapsala: Dřímalová