Zápis z pastorační rady, konané dne 15. 2. 2015

Přítomni: O. M. Šálek, p. Zelina, p. Svobodová, p. Frgalová, p. Hradilová, p. Seidlová, p. Dřímalová,

                   p. Brázdil Jos.

Omluveni: p. Večeřa, p. Brázdilová M., ing. Bureš

Hosté:        p. Rygalová

 

1.Otec Michal úvodem připomenul blížící se dobu postní, ke které patří – almužna, půst a modlitba. Z minulého jednání rady – byly úkoly splněny – a to zajištění plesu, prohlídka kostelů za účelem řešení topení v našem farním kostele.

- Zhodnocení plesu – i při menší účasti než v roce předchozím se ples vydařil, účastníci byli spokojeni s hudbou, s vystoupením tanečníků i scénky společenství mladých. Byla zajištěna bohatá tombola, ze které je taky největší výnos – podrobná zpráva o finančním zúčtování bude předložena p.Frgalovou

- připomínka p. Frgalové - k náročnosti zajištění celé akce plesu je pro příště třeba jmenovat 1 osobu, která bude řídícím členem pro koordinaci všeho, co souvisí s organizací plesu. Týden před plesem je třeba schůzka všech členů pastorační rady.

- termín plesu pro příští rok – 30. 1. 2016 – Kulturní sál Sazovice

- objednat hudbu Vivian band – zajistí Rapantová – Dřímalová

- p. Zelina – pro příští rok by mohlo být na občerstvení teplé jídlo – např. guláš

 

2. Popeleční středou začíná doba postní

- každou středu modlitba růžence přede mší sv. – úmysly za které se bude modlit je možno vkládat do připravené krabičky – střídají se společenství z jednotlivých obcí – na Popeleční středu – Sazovice – oslovit p. Potočnou –zajistí Brázdil Jos., další středy podle úklidu kostela

- křížové cesty – pátek- přede mší sv. a neděle – ve 14.00 hod. – povedou jednotlivá společenství – dle rozpisu

- na Květnou neděli – křížová cesta do Háje – každé společenství bude mít 2 zastavení – připravit texty – zodpovídá p. Haas j. a Brázdil Jos.., malé občerstvení na závěr – čaj – připraví p. Dřímalová

-na Velký pátek bude křížová cesta přede mší sv. a ve 21.00 hodin křížová cesta na Hostišovou – texty + el.lucerny zajistí Haas a Brázdil Jos.

- Velkopáteční obřady – 7.30 hod. ranní chvály, rovněž v sobotu, čtené pašije zajistí p. Zelina, zpívané p. Žůrek, p. Hamrlová – rozpis u Božího hrobu – připraví p. Rygalová

- k Božímu hrobu připravit pokladničku pro dary určené na Svatou zemi

- sobotní vigilie – zajistit lektory na 5 čtení – zodpovídá p. Zelina

 

3. Různé

- otec Michal informoval o žehnání pozemku v Sazovicích dne 14. 3. ve 14.00 hod ke stavbě nového kostela

- dne 28. 3. 2015 – se koná v Prostějově arcidiecézní setkání mládeže – oslovit mládež z naší farnosti k účasti na tomto setkání – zajistí p. Brázdil Jos. – domluvit schůzku cca 14 dnů před datem setkání

- 20. 6. 2015 – děkanátní pouť ve Štípě – objednat autobus – zajistí p. Rygalová

- p Svobodová – dotaz ohledně Farního dne 30. 8. 2015 – zda budeme chtít soubor Konopku ?

  - Sokolskou zahradu – zajistí p. Zelina, návrh na hudbu Medium – projedná p. Seidlová, skákací hrad z Moštěnky – prověří p. Frgalová, kouzelník – p. Hradilová – návrh na soutěž O zlatého slavíčka

- p. Dřímalová – po prohlídce topení v kostelech Holešov, Žeranovice, Malenovice a Slušovice je třeba si uvědomit, že tyto prostory nelze vytopit, všude se pohybuje teplota do 10 C. Je třeba připravit návrh na řešení v našem kostele a to již komplexně se zavedením vody, plynu a vyřešení vyhřívání kostela s opravou lavic – propadající se podlahy, a proto se sejdou členové pastorační rady s přizvanými odborníky  - 15. 3. 2015 v 18.00 hodin

- p. Zelina – farníci mají připomínky ke sbírkám na opravy – na co se vybírá – proto je třeba zpracovat návrh oprav

- p. Zelina – předložil nákres nové skříňky do kostela -  osloví stolaře p. Ponížila k její realizaci

- p. Svobodová – před 1. sv. přijímáním je svátek sv. Jana Nepomuckého – poutní mše v Mysločovicích

- zpověď prvokomunikantů

-návrh na konání poutní mše sv. 16. 5. v Mysločovicích  v 10.00 hod. – dojednat hudbu a informovat hasiče a obec Mysločovice – zajistí p. Zelina

- p. Zelina – dotaz na pozlacení poškozeného kalicha – otec Michal prověří možnosti kvalitní opravy

- příští jednání pastorační a ekonomické rady – 19. 4. 2015 v 18.00 hodin

 

 

 

Zapsala: Dřímalová