Zápis z farní rady konané dne 13. 11. 2016

Přítomni: P. M. Šálek, p. Zelina, p. Brázdil J., p. Brázdilová M. p. Svobodová, p. Frgalová,

                  p. Hradilová, p. Seidlová, p. Dřímalová, p. Večeřa

Hosté: p. Rapantová, p. Rygalová

 

 

Jednání zahájil a řídil otec M. Šálek kontrolou úkolů z minulé rady, výtěžek z Misijního jarmarku byl tentokrát o 100% vyšší a zapojilo se i více farníků.

-p. Svobodová – podnět pro příští rok k růžencovému měsíci říjnu – pojmout jako větší slavnost – propojit i s misijní mostem modliteb – úkol členů farní rady pro příští rok

-p. Rapantová – přišla poprosit za Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích o vánoční sbírku v kostele na dovybavení interiéru nového – členové farní rady schvalují sbírku a to na Boží hod vánoční

Úkoly pro nadcházející období

-zapojení členů do evangelizace v rodinách i farnosti – ve dnech 18. – 20. 11. Konference k evangelizaci ve Zlíně – je možno se zúčastnit i v jeden den

-20. 11. – slavnost Krista Krále – výstav Nejsvětější svátosti při hrubé mši sv.

-26. 11. V 18.00 hodin žehnání adventního věnce – výrobu zajistí p. Brázdilová Jana – chvojí připraví p. Večeřa Vl.  – vystoupení scholy, dětí - p. Zelinová, M. Frgalová – občerstvení zajistí p. Svobodová a p. Hradilová

-p. Rygalová objednala již knihy a pohledy pro prodej v kostele v době adventní

-na 1. Adventní neděli připravit i volby do pastorační rady na nové funkční období – zodpovídá p. Zelina, p. Svobodová, p. Hradilová

-p. Dřímalová – v době adventní umístit v kostele pokladničku pro sbírku Adopce na dálku Haiti – kde máme adoptovanou holčičku – v kostele bude i vytvořena nástěnka o charitativní cestě koordinátorky projektu na Haiti v minulém měsíci – zajistí Dřímalová

- roráty po dobu adventní – středa,pátek přede mší sv. a sobota ráno, kdy bude pro děti zajištěna snídaně na faře –lampičky připraví p. Svobodová, snídaně – 3. 12. – p. Hradilová, 10.12. p. Seidlová, 17.12. – p. Svobodová

- 7. 12. – návštěva sv. Mikuláše v kostele s nadílkou pro děti – připravit balíčky – 70 ks – zajistí p. Frgalová, družinu andělů – návrh z řad starších děvčat – Svačinová Adélka, Pospíšilová Alenka, Rožnovská Adélka, Kopčilová Alenka, Svobodová Eva – projedná p. Pospíšilová Markéta, sv. Mikuláš – p. Jurášek

- p. Zelinová a p. Pospíšilová projednají s otcem Michalem i adventní aktivity pro děti

- 17. 12. Dovoz stromků z lesa na výzdobu kostela – muži sraz v 8.30 hod před kostelem- zodpovídá p. Zelina, p. Večeřa – stromky daruje p. Sieklík i do kostela v Míškovicích

- vánoční výzdoba, stavba betlémů, úklid kostela – upřesní a zajistí p. Zelina, p. Večeřa

- Nový rok – zasvěcený svátek – bylo by vhodné mít slavnost i se zpěvem a varhany – p. Žůrek

- 6. 1. 2017 žehnání Tříkrálových koledníků – připravit skupinky z obcí

- otec Michal informoval o připravované farní pouti do Francie ve dnech 19. – 25. 8. 2017 – s cestovní kanceláří Miklastour – Remeš – Lisieux – Paříž -  cena 8 990,- Kč

- p. Dřímalová informovala o prohlídce a opravě poškozených kostelních  lavic -  p. Mikala připraví cenový návrh, včetně  nových bočních laviček s tím, že realizace by byla provedena až cca únor 2017

- farní ples 4. 2. 2017 v Sazovicích – jeho příprava bude projednána na dalším zasedání farní rady

- příští jednání farní rady ve středu 4. 1. 2017 po večerní mši sv.

 

 

Zapsala: Dřímalová