Zápis z farní rady konané dne 4. 1. 2015

Přítomni: otec Michal, p. Zelina, ing. Brázdilová, p. Brázdilová M., p. Brázdil J., p. Hradilová, p. Seidlová, p. Frgalová, p. Dřímalová, p. Večeřa, ing. Bureš

 

1. Na programu jednání farní rady byla organizace farního plesu dne 7. 2. 2015 v Sazovicích.

-          Vstupenky jsou s místenkou – zástupci farní rady obdrželi vstupenky pro prodej v obcích, cena 100,- Kč

-          Zajištění tomboly – členové farní rady poprosí o dary místní podnikatele v jednotlivých obcích a OÚ, dary do tomboly je možno předávat u členů rady, p. Rygalové i na poště p. Frgalové do čtvrtka 5. 2. 2015  - losy do tomboly připraví p. Hradilová, cena losu 10,- Kč

-          Předtančení – požádán p. Zelina o tanečníky country- prověří možnost účasti

-          Výzdoba sálu – zajistí p. Frgalová – květiny na stoly, drobné ovoce

-          Autobus na svoz z jednotlivých obcí – zajistí p. Hradilová – řidič p. Januška – otec vyhlásí odjezdy z jednotlivých obcí

-          Bufet + občerstvení pro hudebníky a tanečníky i pro prodej – zajistí p. Brázdilová M. u p. Nejeze v Sazovicích a místním obchodě – obsluha v bufetu zajištěna – holky Vojáčkovy + p. Horáčková a p. Kaňová

-          Šatna, prodej losů, scénka – společenství mladých – zajistí p. Brázdil Josef

-          Víno – zajistí p. Hradilová ze Zarazic – týden před plesem

-          Plakáty – zajistí p. Hradilová s H. Haasem

-          Příprava tomboly a sálu v pátek 6. 2. 2015 – zajistí členové farní rady

-          Moderování večerem – zajistí sl. T. Frgalová

-          Mladí, kteří se budou podílet na zdárném zajištění plesu – (bufet, šatna, moderování ) – nemusí platit vstupné

Výtěžek z plesu bude použit na opravy elektroinstalace zvonů a hodin.

 

2. Ing. Brázdilová J – prioritní investiční akce v následujících obdobích

- řešit topení v kostele, následně výmalba, oprava oken na faře, snažit se získat případné dotace, připravit projekty předem

Členové farní rady navštíví kostely v okolí, kde jsou instalovány různé druhy topení a pak vyhodnotí nejvhodnější variantu pro náš kostel. Otec Michal předem domluví návštěvu kostelů v Malenovicích, Žeranovicích, Slušovicích, první výjezd do kostelů v úterý 20. 1. 2015 v 15.00 hod.

P. Brázdilová M. – informace o ceně prací na zakrytí kněžského hrobu – 2 nabídky – předběžné ceny cca 44 tis. Kč

Příští schůze farní rady bude 15. 2. 2015 v 18.00 hodin na faře.

 

 

Zapsala: Dřímalová