Zápis z jednání farní rady ze dne 8.3.2012

 

                               Přítomni: P.Michal Šálek, Josef Batěk,  Antonín Žůrek, Ludmila Rygalová, Zdeněk Večeřa, Petra Frgalová, Jiří Matulík, Iva Velísková

                               (omluveni: Jitka Hamrlová, Marie Šestáková, Marie Rapantová

          

Hosté:   Lenka Zelinová, Zdeňka Jančíková, Jan Haas, Ing. Petr Bureš, Jana Dřímalová

                         

1.         P.Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

 

2.         V neděli 18.3.2012 bude ve farním kostele ve 14.30 hod. hudební pásmo "Popelka nazaretská" Toto pásmo předvede schola z Jalubí.

            L. Rygalová a P. Frgalová se nabídly, že pro ně zajistí nějaké občerstvení.

 

3.         Další body jednání:

            - V úterý 27.3. se pojede společenství z naší farnosti modlit nešpory v 21.hodin do Rádia Proglas.

            -Na Květnou neděli začnou bohoslužby jako obvykle svěcením ratolestí před kostelem, pak       budou čtené pašije. Odpoledne bude křížová cesta ke kříži v háji. Jednotlivá společenství zajistí jednotlivá společenství farnosti.  P. Michal navrhuje, aby se do této křížové cesty zapojilo více lidí, jednotlivé skupiny osloví Jenda Haas. Na závěr křížové cesty přichystána várnice s čajem – zajistí paní Dřímalová.

            - Na Zelený čtvrtek začne mše svatá v 18.hodin, po skončení bohoslužby a přenesení eucharistie bude následovat společná adorace v Gestemenské zahradě. Kostel bude otevřen do 21 hodin – rozpisy paní Rygalová. Zpěvy při adoraci v Getsemanské zahradě zajistí - Iva Velísková

            Nácvik ministrantů na jednotlivé obřady bude vždy v příslušný den v 10 hodin dopoledne.

            - Na Velký pátek budou v 7.00 hodin ranní chvály, před začátkem Velkopátečních obřadů bude křížová cesta, obřady začnou v 18.hodin.

            - Bílá sobota - ranní chvály v 7.00 hod, po celý den soukromá návštěva kostela, vzadu na stolku bude papír pro rozpis lidí. Obřady začnou v 21 hodin, v tento den bude pokřtěn žák z 5. třídy Martin Gerža. Po vigílii před kostelem přichystáno lehké občerstvení – zajistí paní Hradilová a Dřímalová.

 

4.         - P. Michal také informoval o tom, že dne 8.5.2012 plánuje pouť na Velehrad pro děti, které se připravují k 1. svatému přijímání – spoje, program zajistí otec Michal, paní Zelinová.

 

5.         Jakmile se zlepší počasí, uskuteční se brigáda na farním dvoře – úklid a řezání dřeva – zajistí Jiří Matulík a Josef Batěk.

 

6.         Plánuje se také další sbírka po obcích na opravu střechy farního kostela, termín bude upřesněn, pravděpodobně se sbírka bude konat koncem června – informace ohledně obecních časopisů do příští rady zajistí P. Bureš.

 

 

           

           

Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

Zapsala: L. Rygalová