Zápis z jednání farní rady ze dne 3.5. 2012

 

                               Přítomni: P.Michal Šálek, Josef Batěk,  Antonín Žůrek, Ludmila Rygalová, Zdeněk Večeřa, Petra Frgalová, Jiří Matulík, Jitka Hamrlová, Marie Rapantová, Oldřich Sedláček

                               (omluveni: Iva Velísková,  Marie Šestáková)

           Hosté:   Lenka Zelinová,  Jan Haas, Ing. Petr Bureš, Jiřina Charvátová

                         

1.         P.Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

            Vyzval varhaníky, že by bylo vhodné, kdyby při všech 3 mších svatých na Hostišové      (2.května, 2. července i 2. září) byla bohoslužba doprovázena hrou na varhany.             

 

2.         Protože v měsíci květnu se konají v každé obci ve farnosti májové pobožnosti v jinou dobu, bylo by dobré začátky stanovit stejně (bylo dohodnuto začínat v 19 hodin) kromě středy a pátku, kdy je ve farním kostele sloužena v 18 hodin mše svatá a májová pobožnost je po mši svaté. V neděli budou májové pobožnosti společné v jednotlivých obcích u soch Panny Marie vždy ve 14 hodin a to 6.5. -Lechotice, 13.5. - Machová (zde bude ve 14.30 hodin z důvodu 1. svatého přijímání), 20.5 - Hostišová, 27.5. Sazovice. Poslední májová ve čtvrtek 31.5. bude v 19 hodin v Míškovicích.

 

3.         V neděli 6.5. bude v 10.30 v Míškovicích mše svatá ke cti patrona obce sv. Floriana. Varhaník pan Žůrek se informoval na to, zda je možno, aby pozvaná kapela hrála také při mši svaté.   

 

4.         P. Michal také informoval o tom, že dne 8.5.2012 se uskuteční pouť na Velehrad pro děti, které se připravují k 1. svatému přijímání a pro jejich rodiče.

 

5.         Dne 10.5. bude  v Olomouci setkání s otcem arcibiskupem ohledně stavby kaple.

 

6.         Dne 13.5. přistoupí poprvé ke svatému přijímání 17 dětí z farnosti. Nutno rezervovat 7 lavic, štítky pro tuto rezervaci zajistí paní Frgalová. V sobotu 12.5. bude svatá zpověď dětí a jejich rodičů - 3 zpovědníci.

 

7.         Dne 16.5. je svátek sv. Jana Nepomuckého, patrona obce Mysločovice. Mše svatá bude
v 17 hodin (na žádost představitelů obce) a po ní průvod ke kapli sv. Jana, kde bude pobožnost k sv. Janu, zakončení bude před Poklonou u kostela. 

 

8.         Na čtvrtek 17.5. připadá slavnost Nanebevstoupení Páně, mše svatá v 18 hodin.

            - 18.5. začíná novéna k Duchu Svatému - třeba udělat výzdobu kostela - postarají se o to ženy z farnosti - osloví je paní Frgalová.

            - Svatodušní vigilie - 26.5. ve 20.30 hodin. Otec Michal zajistí patřičné texty, které paní Zelinová a paní Jankůjová rozdají zástupcům jednotlivých společenství (lektoři, maminky, otcové, společenství mladých, ministranti, schola) tak, aby se na této vigilii podílela všechna společenství z farnosti.

            Protože je letos rok biřmování bude dobré pozvat o Letnicích na slavnost všechny, kteří v našem kostele v průběhu let přijali svátost biřmování.  Pozvánky zpracuje Jan Haas a Petr Bureš.

 

9.         Na neděli 3. 6. připadá slavnost Nejsvětšjší Trojice, patrocinium našeho farního kostela.

            Otec Michal osloví otce Mičku, zda by přijal pozvání na tuto slavnost. Dále otec Michal navrhuje, umístit před kostel stánek s knihami, nebo i s nějakými výrobky, třeba z klubu

  

            maminek. Ing. Bureš bude prostřednictvím své manželky kontaktovat členky klubu, zda by byly ochotny pro tuto příležitost něco vyrobit.

            Paní Rygalová se nabídla, že by se ujala prodeje knih, osloví prodejce knih pana Františka Ingra, zda by byl ochoten pro tento účel knihy zajistit. Po dohodě s ním zajistí další pomocnice pro tuto akci. Knihy by se prodávaly po obou mších svatých.

 

10.       Na čtvrtek 7. 6. připadá slavnost Těla a Krve Páně. Mše svatá bude v 18 hodin a po ní průvod ke čtyřem oltářům v obci. Jelikož hudbu zajišťuje vždy pan František Brázdil, osloví  jej pan Batěk, zda je hudba zajištěna. Bylo by dobré také pozvat hasiče a děti ze souboru Ječmínek. Zajistí paní Zelinová.

 

11.       Na neděli 10.6. chystá koncert naše schola.

 

12.       V neděli 17.6. - pouť v Míškovicích ke cti svatého Antonína.

 

13.       Dne 22.6. je plánován na farním dvoře táborák na ukončení školního roku. Farní den, který byl plánován na 28.6. se překládá na 9. 9., kdy dopoledne bude také poděkování za úrodu - dožínky.

 

14.       Ing. Bureš informoval o tom, že by bylo dobré v obecních časopisech uvést článek o opravě střechy farního kostela a další sbírce po jednotlivých obcích. Obecní časopisy vycházejí čtvrtletně, sbírka se uskuteční asi v září. Bude ještě upřesněno.

 

15.       Na "setkání u varhan" v neděli 29. 4. se na opravu střechy v dobrovolných příspěvcích vybralo 2.300,-Kč.

 

 

           

           

 

Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

Zapsala: L. Rygalová