Zápis z jednání farní rady ze dne 26.9.2012

 

                               Přítomni:    P.Michal Šálek,  Iva Velísková, Ludmila Rygalová,  Petra Frgalová,

 Jitka Hamrlová,  Oldřich Sedláček, Antonín Žůrek,  Marie Šestáková,
  Jiří Matulík,  Zdeněk Večeřa (omluveni: Josef Batěk,  Marie Rapantová,)

                              

            Hosté:     Jana Dřímalová, Lenka Zelinová

                         

1.         P. Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

 

2.         P. Michal upozornil, že říjen je měsícem svatého růžence a navrhl, aby se ve středu a v pátek před večerní mší svatou (asi v 17.20 h) a v neděli před "hrubou" modlila růženec jednotlivá společenství.

            - středa 3.10. - členky živého růžence (zajistí L. Rygalová)

            - pátek 5.10. - 1. pátek v měsíci - bylo by vhodné pomodlit se poslední desátek růžence světla, tj. "Ježíš, který ustanovil Eucharistii"   

            - neděle 7.10. - společenství mužů -zajistí J. Matulík

            - středa 10.10. - lektoři (L. Rygalová osloví paní Seidlovou)

            - pátek 12.10. - společenství mládeže - zajistí otec Michal

            - neděle 14.10 – ministranti – J. Haas, F. Němec

            - středa 17.10 - společenství maminek - zajistí paní Frgalová

            - pátek 19.10. - děti - zajistí paní Zelinová

            - neděle 21.10- modlitbu růžence povede schola – Ivča Velísková

            - pátek 26.10. - muži (zajistí pan Matulík)

            - neděle 28.10.- mládež

            - středa 31.10.-lektoři

 

            Arch pro tyto rozpisy zajistí paní Rygalová.

 

3.         V sobotu 6.10. ve 14 hodin bude drakiáda.

4.         Neděle 21.10. - misijní neděle, děti do obětního průvodu zajistí paní Zelinová a Burešová

            V sobotu před misijní nedělí - výroba drobností na faře – oslovena bude paní Jurášková, výtěžek bude věnován na misie,

            v 21. hodin v kostele "misijní most modliteb".

5.         Do konce října by se měla uskutečnit brigáda na faře (kácení stromů) - zajistí pan Večeřa

6.         Neděle 4.11. dušičková pobožnost na hřbitově

7.         Sobota 10. 11. - adorační den farnosti.

8.         10.11. od 14 hodin výroba adventního věnce, který bude umístěn v době adventní před kostelem, jeho instalace by proběhla 29. a 30.11., žehnání 1.12. v sobotu před 1.nedělí adventní. Zdobení věnce zajistí paní Dřímalová.

9.         Předběžně se mluvilo o návštěvě sv. Mikuláše - pátek 7.12.  Na úlohu sv. Mikuláše byl navržen pan Miroslav Zelina a pan Jaroslav Kutra - bude upřesněno.

10.       Varhaníci paní Hamrlová a pan Žůrek informovali o tom, zda by se mohl uskutečnit adventní koncert "Holešovského komorního orchestru". Byl vybrán termín: neděle 9.12. ve 14.30 h.

            Paní Jitka Hamrlová dohodne podrobnosti s vedoucím orchestru panem Kůrečkou. Paní Frgalová zajistí kytky pro účinkující, ženy zajistí občerstvení.

 

            Jednání bylo zakončeno modlitbou.

            Zapsala: L. Rygalová