Zápis z jednání farní rady ze dne 11.1.2012

 

Přítomni: P. Michal Šálek, Josef Batěk, Marie Rapantová, Antonín Žůrek, Ludmila Rygalová, Zdeněk Večeřa, Petra Frgalová, Jiří Matulík, Oldřich Sedláček, Iva Velísková (omluvena Jitka Hamrlová)

           Hosté:   Lenka Zelinová, Marie Jankůjová, Jan Haas, Pavla Žůrková, Anna Večeřová,

                         Jana Dřímalová, Pavla Hradilová

 

1.         P. Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

 

2.         Hlavním bodem jednání byl 6. farní ples, který se bude konat v sobotu 28. 1.2012 v kulturním domě v Míškovicích. Paní Rapantová seznámila přítomné se zajišťováním plesu a rozdala plakáty pro jednotlivé obce.

            - Autobus vyjede v 19.hodin z Hostišové, pojede směr Sazovice, Mysločovice, Lechotice, Machová a Míškovice.

            - Příspěvky do tomboly - nosit na faru.

            - Hudba, výzdoba sálu, občerstvení a služby v šatně je již dohodnuto. Paní Rapantová a pan Večeřa zajistí víno.

            - Byli pověřeni ti z přítomných, kteří osloví sponzory v jednotlivých obcích.

            - Z důvodu plesu farníci z Míškovic navrhli přesunutí sobotní mše sv. na místo hrubé v neděli. Bude oznámeno v ohláškách.

 

 

3.         Další body jednání:

            - Ve středu 18.1. bude na faře setkání dětí, které půjdou letos k prvnímu svatému přijímání a jejich rodičů. Protože tento den začíná týden modliteb za jednotu křešťanů, navrhuje otec Michal udělat přede mší svatou výstav Nejsvětější svátosti a adoraci.

            - Ve čtvrtek 2.února - svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice. Otec Michal navrhuje, aby tento den byli farníkům představeni naši prvokomunikanti.

 

4.         Otec Michal vzpomněl, že v postní době by bylo dobré, aby byly křížové cesty kromě neděle také ve středu a v pátek přede mší svatou. Navrhuje, aby se vedení křížových cest ujaly jednotlivé skupiny ve farnosti. Ještě bude upřesněno.

 

            - 6. 5. - Svátek sv. Floriana - hrubá v Míškovicích v 10.30 h.

            - 13. 5 - 1. svaté přijímání

            - 16. 5 - svátek sv. Jana Nepomuckého

            - 27. 5 - Farní den

            - 3. 6.Slavnost Nejsvětější Trojice                 

         - Iva Velísková informovala o tom, že schola by ráda uskutečnila v červnu koncert. Předběžný termín byl stanoven na neděli 10. 6. 

           

            - Ve 2. polovině července by se měl uskutečnit farní tábor. Iva Velísková a Jan Haas dostali za úkol dotáhnout ubytování a termín, aby se mohla informovat farnost.         

 

 

Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

Zapsala: L. Rygalová