Zápis ze schůzky farní rady ze dne 6. dubna 2011

 

           

            Přítomni:  P. František Král, Oldřich Sedláček, Josef Batěk, Zdeněk Večeřa,
            Marie Rapantová, Petra Frgalová, Ludmila Rygalová, Marie Šestáková, Jitka Hamrlová,             Antonín Žůrek, Jiří  Matulík

            Omluveni:   Iva Němčíková

           

 

1.         P. František informoval, že "Poklona" sv. Jana Nepomuckého u kostela i kaple za vesnicí se        dostanou do správy farnosti, nikoliv obce, je třeba zajistit údržbu.

 

2.         V sobotu 16. dubna 2011 bude od 8 hodin velký velikonoční úklid kostela.

 

3.         Rozdání pozvánek na obnovu sv. křtu – ROK KŘTU

 

4.         Pokladničky s postní almužnou - dobrovolníci spočítají (L. Rygalová, p. Sedláček)

 

5.         Velikonoční obřady: na Zelený čtvrtek bohoslužba v 18:00 . Pan Jiří Matulík zajistí
           12 mužů na obřad "mytí nohou". Kostel bude otevřen do 21 hodin, předtím "Ježíšova řeč na       rozloučenou. 

            Velký pátek: ranní chvály, celodenní otevření kostela, velkopáteční obřady v Mysločovicích       v 18 hodin, zpívané pašije, kostel otevřen do 21:00.

            Bílá sobota- obřady začnou ve 20:00 (komentář), protože je rok křtu, zakoupí P.František           svíce - asi 400 ks. Zajistit lektory pro čtení, zpěvy obstará schola.

 

6.         Po vigilii pohoštění před kostelem, občerstvení studené, koláčky, ovoce, dále příspěvky z           vlastních zdrojů. Jednorázové obaly na jídlo i pití.

 

7.         Dne 30.dubna pěší pouť na sv. Hostýn, z Lechotic jede autobus (hasiči)

 

8.         Den otevřených kostelů - 27. května a 26. června - farní odpoledne - v duchu "zvířátka" .           Objednáni poníci, ovce, kozlík. 

 

9.         Od Květné neděle budou spuštěny nové farní webové stránky – www.farnostmyslocovice.cz

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Hamrlová

 

Elektronická podoba: L. Rygalová