Zápis z jednání farní rady ze dne 31.10.2011

 

                               Přítomni: P. Michal Šálek, Josef Batěk, Marie Rapantová, Antonín Žůrek, Marie Šestáková, Ludmila Rygalová, Zdeněk Večeřa, Petra Frgalová, Jiří Matulík,

                              Jitka Hamrlová, Oldřich Sedláček, Iva Velísková 

           Hosté:  Zdeňka Jančíková, Ing. Petr Bureš, Lenka Zelinová

 

1.         P. Michal Šálek zahájil jednání modlitbou.

 

2.         Otec Michal informoval o tom, že byla dokončena 1. fáze opravy střechy farního kostela.

            Farníci dostanou děkovné dopisy za ochotné přispění do sbírky, která proběhla v srpnu ve všech obcích farnosti.

 

3.         Protože nastala změna času, hovořilo se o možnosti posunu bohoslužeb. Protože v pátek je v kostele mše svatá pro děti, bylo rozhodnuto, že zůstane začátek v 18.00 hodin. Otec Michal navrhoval, aby se začátek mše svaté ve středu posunul na 16.30, jako v jiné roky, protože ve středu jsou na mši svaté většinou starší lidé. Tento názor zastávala i L. Rygalová, ale všichni ostatní členové farní rady odhlasovali začátek i ve středu na 18.hodin.

 

3.         Dne 25. 11. 2011 v pátek se na faře od 16.30 hodin budou vyrábět adventní věnce, jejich výrobu bude řídit paní Jankůjová. 9.12. se budou pod jejím vedením vyrábět vánoční ozdoby.

 

4.         V sobotu 26.11. před 1. nedělí adventní bude v 18 hodin před kostelem žehnání velkého adventního věnce, který bude zavěšen před kostelem.

 

5.         V době adventní budou rorátní mše svaté vždy ve středu a v pátek v 18.00, v sobotu ráno budou roráty v 7.00 a po nich pro děti snídaně na faře.

 

6.         V pátek 2.12. po mši svaté přijde sv. Mikuláš, pro děti budou zajištěny balíčky. V tento den také bude večer na faře přednáška Mgr. Michala Mynáře (ředitele místní školy) o jeho prázdninové cestě do Compostely.

 

7.         Koncert žáků Lidové školy umění

 

8.         Na Štědrý den v 15. hodin bohoslužba slova pro děti, 22.00 - půlnoční mše svatá ve farním kostele. Paní Frgalová navrhuje ještě i mši svatou ve 24 hodin v Míškovicích, její názor podporuje paní Rapantová. Paní Rygalové se zdá zbytečné dělat dvě půlnoční v jedné farnosti.  Na sv. Štěpána bude hrubá v Míškovicích. Na Silvestra bude ve farním kostele mše svatá v 16 hodin. V podvečerních hodinách bude posezení na faře. Ve 23.15 bude v kostele Vystavena Nejsvětější Svátost a adorace do 24 hodin.

 

9.         Otec Michal navrhuje udělat o vánočních prázdninách nějakou akci pro děti a jejich rodiče. Paní Jančíková navrhuje výlet do Aqvaparku v Uherském Brodě spojený s návštěvou Velehradu.           

 

Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

Zapsala: L. Rygalová