Zápis z jednání pastorační a ekonomické rady farnosti Mysločovice a Tlumačov na Sv.Hostýně dne 22.1.2011

 

 

 

 

Přítomni:

 

Předseda:                          P. František Král

Ekonomická rada:           Petra Frgalová, Zdeněk Večeřa

Pastorační rada:               Josef Batěk, Jitka Hamrlová, Ludmila Rygálová, Iva Němčíková,

Marie Rapantová, Jiří Matulík, Oldřich Sedláček, Antonín Žůrek,

Marie Šestáková

Hosté:                                  Josef Němec

 

Program jednání:

1)      Úvodní motlitba

2)      Řešení dopravy pro P. F. Krále na nedělní bohoslužby do Tlumačova a Míškovic

3)      Zhodnocení akcí konaných v roce 2010

4)      Zakoupení projektoru do farnosti

5)      Oprava střechy farního kostela v Mysločovicích

6)      Farní ples 28. 1. 2012 bude v Míškovicích

7)      Plán akcí na rok 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předběžný plán akcí na rok 2011

 

Leden 2011 

·         Tříkrálová sbírka, hodnocení letošní sbírky a plánování na rok 2012. Na příští rok bylo navrženo, aby chodilo v každé obci více skupinek, ale je nutné kontaktovat charitu již v měsíci říjnu.

·         31. 1. 2011 Světový den malomocných.

 

Únor 2011

·         2. 2. 2011 Hromnice – mše za ženy a matky.

·         11. 2. 2011 Světový den nemocných – světelný průvod v Mysločovicích

 

Březen 2011

·         5. – 6. 3. 2011 Setkání mládeže v Kroměříži

·         9. 3. 2011 Popeleční středa – začátek doby postní (nedělní a páteční křížové cesty), pokladničky na postní almužnu

·         19. 3. 2011 Svátek Sv. Josefa

·         26. 3. 2011 Pouť po valašských kostelích

 

Duben 2011

·         Postní zpověď – týden před květnou nedělí

·         21. 4. 2011 Zelený čtvrtek – obřad omývání nohou zajistí Jiří Matulík

·         30. 4. 2011 Pěší pouť mužů na Sv. Hostýn v předvečer blahořečení Jana Pavla II. Pro ostatní bude zajištěn odvoz autobusem.

 

Květen 2011

·         1. 5. 2011 Míškovice – Sv. Florián

·         2. 5. 2011 Mše Sv. Hostišová

·         Každou neděli odpoledne bude Májová pobožnost v jedné obci.

 

Červen 2011

·         5. 6. 2011 První Sv. přijímání v Mysločovicích

·         12. 6. 2011 Duch Sv. – bude pouť v Míškovicích

·         19. 6. 2011 Nejsvětější Trojice – Mysločovice

·         26. 6. 2011 Farní den

 

Červenec 2011

·         2. 7. 2011 Mše Sv. Hostišová

 

Srpen 2011

·         21. 8. 2011 Sv. Bartoloměj – Lechotice

 

Září 2011

·         2. 9. 2011 Mše Sv. Hostišová

·         4. 9. 2011 Svěcení aktovek

·         11. 9. 2011 Poděkování za úrodu

·         28. 9. 2011 Sv. Václav – mše Sv. v Sazovicích

 

Říjen 2011

·         2. 10. 2011 Sv. Michal – mše Sv. v Machové

·         Říjen měsíc Růžence

 

Listopad 2011

·         Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

Prosinec 2011