Zápis ze schůzky farní rady ze dne 19. května 2011 v Mysločovicích

 

           

            Přítomni:  P. František Král, Oldřich Sedláček, Marie Rapantová, Petra Frgalová, Ludmila Rygalová, Marie Šestáková, Jitka Hamrlová, Antonín Žůrek, Iva Němčíková, JiříMatulík

 

            Hosté: Anežka Velísková, Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích

 

1.         P. František zahájil jednání modlitbou.

 

 

2.         V neděli 29. 5. 2011 bude v 15 hodin koncert místní scholy. Dobrovolné vstupné bude použito pro účastníky světového setkání mládeže v Madridu. Z farnosti se přihlásilo 18 lidí. Chybí ještě 12.600,-Kč.

 

 

3.         V neděli 5. 6. bude první svaté přijímání

 

 

4.         Oslava slavnosti Nejsvětější Trojice - přijede P. Leoš Ryška z televize NOE, návrh na pozvání starostů z okolních obcí na oběd.

 

 

5.         V červenci by měla začít oprava střechy na farním kostele, sbírka v obcích se naplánuje, jakmile se začne s prací.

 

 

6.         Oslava Božího těla bude letos ve čtvrtek, je třeba předem zjistit, zda bude možné jako obvykle nazdobit oltáře. P. František se o tom zmíní už v ohláškách této neděle. Mše svatá by o slavnosti Božího těla byla v 17 hodin.

 

 

7.         Dne 26. 6. v neděli bude "farní odpoledne". Ve 14 hodin bude požehnání, pak odchod na Orelské cvičiště.

8.         Paní Velísková a paní Rapantová přednesly stanovy k výstavbě nového kostela v Sazovicích  a seznámily přítomné se záměrem stavby.

 

 

 

Zapsala: Jitka Hamrlová