Zápis ze schůzky farní rady ze dne 14. června 2011 v Mysločovicích

 

           

            Přítomni:  P. František Král, Oldřich Sedláček, Marie Rapantová, Petra Frgalová, Ludmila Rygalová, Marie Šestáková, Jitka Hamrlová, Antonín Žůrek, Iva Němčíková, JiříMatulík

 

            Hosté: Pavla Hradilová

 

 

 

1.         P. František zahájil jednání modlitbou.

 

 

2.         V neděli 19.6.2011 bude slavnost "Nejsvětější Trojice", slavnou mši sv. v 10 hodin celebruje P. Leoš Ryška-ředitel televize NOE, hosté - další kněží, ve 14:30 sv. požehnání.

 

 

3.         Boží Tělo, ve čtvrtek 23.6. V 17 hodin mše svatá, po ní průvod ke 4 oltářům. Oltář letos nebude u pí. Langrové, sle u kostela, jinak je trasa stejná, další oltáře jsou zajištěny, baldachýn ponesou členové Hlaholu, jsou pozváni krojovaní, hudba je zajištěna.

 

 

4.         Pátek 24.6. - po večerní mši svaté bude při dobrém počasí na farní zahradě táborák pro děti.

 

 

5.         V červenci by měla začít oprava střechy na farním kostele, sbírka v obcích se naplánuje, jakmile se začne s prací.

 

 

6.         Dne 26.6 v neděli bude "farní odpoledne". Ve 14 hodin bude požehnání, pak odchod na Sokolskou zahradu. Atrakce, občerstvení, program.

 

 

7.         Sv. Otec by si přál, aby ve farnostech byla od 29.6. – sl. sv. Petra a Pavla(60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. až do Svátku Nejsvětějšího Srdce Páně stálá adorace. Protože by nešlo zajistit stálou přítomnost věřích v kostele, bude u nás celodenní adorace 1. července, na tento den letos připadá slavnost Srdce Páně.

 

8.         Seznámení s vizuální podobou plánovaného kostela sv. Václava v Sazovicích.

 

9.         Celá farní rada jednomyslně odsoudila urážlivý anonymní dopis, který P. František právě v tento den dostal. Padl návrh na zveřejnění ve vývěsce. P. František to odmítl.

 

10.       P. František vzpomněl, že dostal nabídku jít na nové působiště, ale nyní to vypadá, že ke změně dojde. K nám by nastoupil kněz z Velehradu P. Michal Šálek 

 

11.       Jednání bylo zakončeno modlitbou.

 

 

 

Zapsala: Jitka Hamrlová