Zápis ze schůzky farní rady ze dne 10. února 2011 v Mysločovicích

 

           

            Přítomni:  P. František Král, Oldřich Sedláček, Josef Batěk, Zdeněk Večeřa,
            Marie Rapantová, Petra Frgalová, Ludmila Rygalová, Marie Šestáková, Jitka Hamrlová,

            Antonín Žůrek, Iva Němčíková, Jiří  Matulík, Lenka Zelinová

 

            Hosté: Jan Haas

 

1.         Zajištění jmenovitého seznamu obyvatel na vesnicích, narozených od r. 1950, kvůli         pozvánkám na obnovu křtu (Bílá sobota). Adresy dodat  během března (nejpozději do  10.3.)

 

2.         Křížové cesty - zapojit skupiny, např. rodiče, děti, ministranty, farní radu

 

3.         Mše svaté pro děti - je dobře, že jsou zavedeny, více zapojit dospělé, aby se dětské mše vžily a někdo z dospělých se programu soustavně věnoval s přípravou. Kus práce v této věci odvádí Tereza Frgalová a Iva Němčíková.

 

4.         Pan Sedláček navrhuje, aby akolyta podával svaté přijímání od poloviny kostela lidem,   kteří stojí na konci řady - nebylo rozhodnuto.

 

5.         Oprava střechy kostele - Ing. Zátopková - vyřizuje.

 

6.         Na pokrytí kostela existují 3 varianty :

            Rozpočet:                   

            Fma   Pyrus                3 064.728,-Kč

            Firma Skřivánek:        2 795.562,-Kč

            Rolfing Systém:         2 923.333,-Kč 

            Rapos střechy:            2 499.815,-Kč

            W-střechy:                  2 560.182,-Kč

 

            Poslední 2 jmenované firmy se zdají nejpříhodnější, po poradě s odborníky vybraná fma    

           Rapos.

 

7.         Příspěvek na setkání mladých v Madridu. Jak rozpočítat peníze, které se na tento účel     vybraly?  Přispěje se těm, kdo něco dělají pro kostel rozdělí se 18.000Kč

 

 

 

 

Zapsala: Jitka Hamrlová

 

Elektronická podoba: L. Rygalová