Farní kalendář na rok 2019

Leden

1. ledna

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

4. ledna  – pátek

Žehnání tříkrálových koledníků

13. ledna  – neděle

Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

 

Únor

2. února  

Svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání svící „hromniček“)

2. února – sobota

Farní ples (Sazovice)

 

Březen

6. března - středa

 Popeleční středa (začátek doby postní)

19. března

Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)

25. března  – pondělí

Slavnost Zvěstování Páně

 

 Duben

14. duben – neděle

Květná neděle

Křížová cesta obcí ke kříži v Háji

18. duben

Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně

19. duben

Velký pátek – velkopáteční obřady

Noční křížová cesta na Hostišovou

20. duben

Bílá sobota – vigilie Zmrtvýchvstání Páně

21. dubna

Slavnost Zmrtvýchvstání (sbírka na kněžský seminář, žehnání pokrmů)

22. dubna

Pondělí velikonoční

29. dubna

Neděle Božího milosrdenství

 

Květen

2. května  – čtvrtek

Mše sv. na Hostišové

5. května – neděle

Poutní mše sv. Míškovice - sv. Florián

12. května  – neděle

                   První svaté přijímání

16. května  – čtvrtek

Svátek sv. Jana Nepomuckého (průvod ke kapli)

29. května  – středa

Vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně (Sazovice)  

                   

Červen

8. června – sobota

Svatodušní vigilie

9. června – neděle 

Slavn. Seslání Ducha Sv. - Poutní mše sv. v Míškovicích - sv. Antonín

16. června  – neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela)

 20. června – čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“)

21. června - pátek

                   Rozloučení se školn. rokem - mše sv. v 18:00, potom táborák na farním dvoře

28. června  – pátek

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

 

Červenec

2. července  – úterý

Mše sv. na Hostišové

5. července  – pátek

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

6. července

Výročí posvěcení kostela (16. výročí)

20.-27. července

Farní tábor

 

 Srpen

15. srpna  – čtvrtek

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

17. – 23. srpna

Farní pouť  „Svatí Itálie“

25. srpna – neděle

Poutní mše sv. v Lechoticích - sv. Bartoloměj - mše svatá v 10:30

 

Září

1. září  – neděle

Žehnání aktovek při mši svaté v 10:30

2. září  – pondělí

Mše sv. na Hostišové

8. září – neděle

Žehnání úrody – dožínky 

13. - 15. září

                    Potáborko

28. září  – sobota

Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav

29. září – neděle

Poutní mše sv. v Machové - sv. Michael

 

Říjen

20. října 2018 – neděle

Misijní neděle (misijní jarmark)

 

Listopad

1. listopadu - pátek

Slavnost Všech svatých

2. listopadu  – sobota

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (Míškovice)

3. listopadu  – neděle

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

10. listopadu – neděle

Adorační den farnosti

15. listopadu  - pátek

                    Udělování svátosti pomazání nemocných

24. listopadu  – neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

30. listopadu – sobota

Žehnání adventního věnce před kostelem

 

Prosinec

7. prosince - sobota

                    Roráty se snídaní na faře

9. prosince  – pondělí

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

14. prosince - sobota

                    Roráty se snídaní na faře

21. prosince - sobota

                    Roráty se snídaní na faře

24. prosince  – úterý

                       Štědrý den – vigilie slavnosti Narození Páně

25. prosince  – středa

Slavnost Narození Páně

26. prosince  – čtvrtek

Svátek sv. Štěpána

29. prosince  – neděle

Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů)

Živý betlém

31. prosince  – úterý

Poděkování za končící kalendářní rok

Tichá adorace před půlnocí