Farní kalendář na rok 2021

Leden

1. ledna - pátek

Slavnost Matky Boží, Panny Marie (zasvěcený svátek)

Světový den modliteb za mír

6. ledna – středa

                        Slavnost Zjevení Páně – Tři králové

10. ledna -  neděle

Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

18. – 25. ledna

                        Týden modliteb za jednotu křesťanů

24. ledna - neděle

                        Neděle Božího slova

 

Únor

2. února - úterý

Svátek Uvedení Páně do chrámu 

                        Světový den zasvěceného života

5. února - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

7. - 14. února

                        Týden manželství

11. února - čtvrtek

                        Světový den nemocných

17. února – středa

                        Popeleční středa (začátek doby postní)

21. února - neděle

                         Sbírka Haléř sv. Petra

 

Březen

5. března - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

19. března - pátek

Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)

25. března - čtvrtek

Slavnost Zvěstování Páně

Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti

26. - 27. března

                        Arcidiecézní setkání mládeže

28. března - neděle

                        Květná neděle

                        Křížová cesta ke kříži v Háji

 

Duben

1. dubna - čtvrtek

Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře Páně

2. dubna - pátek

Velký pátek – velkopáteční obřady

Noční křížová cesta na Hostišovou

2. - 3. dubna

                        Dary na Boží hrob v Jeruzalémě

3. dubna - sobota

Bílá sobota – vigilie Zmrtvýchvstání Páně

4. dubna - neděle

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (žehnání pokrmů)

Sbírka na kněžský seminář

5. dubna - pondělí

Pondělí velikonoční

11. dubna - neděle

Neděle Božího milosrdenství

25. dubna- neděle

                        Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

                        Sbírka na křesťanská média

 

Květen

2. května - neděle

Poutní mše sv. v Míškovicích - sv. Florián

                        Mše sv. na Hostišové          

7. května - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

9. května - neděle

                        Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě

12. května - středa

                        Vigilie Nanebevstoupení Páně - Sazovice 

13. května - čtvrtek

                         Nanebevstoupení Páně (doporučený svátek)

16. května - neděle

Svátek sv. Jana Nepomuckého 

Den modliteb za sdělovací prostředky

22. května - sobota

Svatodušní vigilie

23. května-  neděle

                        Slavnost Seslání Ducha Svatého

                        Sbírka na křesťanské školy v diecézi

24. května - pondělí

                        Den modliteb za církev v Číně

28. května - pátek

                        Noc kostelů

30. května – neděle

                        Slavnost Nejsvětější Trojice - farní pouť                  

 

Červen

3. června – čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“)

4. června - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

5. června - sobota

                        Pouť děkanátu Zlín a Vizovice za obnovu rodin a kněžská povolání

11. června - pátek

                        Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

13. června – neděle

                        Poutní mše svatá v Míškovicích – sv. Antonín z Padovy – mše sv. v 9:00

18. června – pátek

                        Arcidiecézní setkání dětí v Olomouci

24. června - čtvrtek

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

25. června – pátek

                        Rozloučení se školním rokem - mše sv. v 18:00, táborák na farním dvoře

29. června – úterý

                        Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů (doporučený svátek)

 

Červenec

2. července - pátek

Mše sv. na Hostišové

První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

5. července - pondělí

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy

17. – 24. července

Farní tábor

 

 Srpen

6. srpna - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

15. srpna - neděle

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

22. srpna – neděle

Poutní mše sv. v Lechoticích - sv. Bartoloměj - mše svatá v 10:30

29. srpna – neděle

                        Žehnání aktovek při mši svaté v 10:30

 

Září

1. září - středa

                        Světový den modliteb za péíči o stvoření

2. září - čtrvtek

Mše sv. na Hostišové

3. září - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

5. září - neděle

Žehnání úrody – dožínky  - při mši sv. v 10:30

16. září - čtvrtek

                        Den církevních škol

28. září - úterý

Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav

 

Říjen

1. října - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

3. října – neděle

                        Poutní mše sv. v Machové – sv. Michael – mše sv. v 10:30

23. října - sobota

                        Misijní most modliteb (20:00)

24. října – neděle

Misijní neděle (misijní jarmark)

Den modliteb za misie

Sbírka na misie

 

Listopad

1. listopadu - pondělí

Slavnost Všech svatých

2. listopadu - úterý

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

5. listopadu - pátek

                        První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

7. listopadu - neděle

                        Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

10. listopadu – středa

Adorační den farnosti

14. listopadu - neděle

                        Sbírka na charitu

21. listopadu -  neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

27. listopadu – sobota

Žehnání adventního věnce před kostelem

28. listopadu – neděle

                        První neděle adventní

 

Prosinec

3. prosince – pátek

                       První pátek v měsíci - celodenní výstav Nejsvětější Svátosti

                       Návštěva sv. Mikuláše při mši sv. v 18:00

4. prosince – sobota

                       Roráty – mše sv. v 7:00, snídaně pro děti na faře

8. prosince - středa

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

11. prosince – sobota

                       Roráty – mše sv. v 7:00, snídaně pro děti na faře

18. prosince – sobota

                       Roráty – mše sv. v 7:00, snídaně pro děti na faře

24. prosince - pátek

                       Štědrý den – vigilie slavnosti Narození Páně

25. prosince - sobota

Slavnost Narození Páně

26. prosince - neděle

Svátek sv. Štěpána, Svátek svaté Rodiny

Obnova manželských slibů

31. prosince - pátek

Poděkování za končící kalendářní rok

Tichá adorace před půlnocí