Farní kalendář na rok 2018

Kalendář je předběžný a průběžně aktualizovaný. Kalendář je také otevřený vašim připomínkám.

 

Leden

1. ledna 2018 – pondělí

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

5. ledna 2018 – pátek

Slavnost Zjevení Páně (žehnání vody, křídy, kadidla a zlata)

Žehnání tříkrálových koledníků

7. ledna 2018 – neděle

Svátek Křtu Páně (konec doby vánoční)

 

Únor

2. února 2018 – pátek

Svátek Uvedení Páně do chrámu (žehnání svící „hromniček“)

První pátek v měsíci

3. února 2018 – sobota

Farní ples (Sazovice)

14. února 2018 - středa

 Popeleční středa (začátek doby postní)

 

Březen

2. března 2018 – pátek

První pátek v měsíci

19. března 2018 – pondělí

Slavnost sv. Josefa (doporučený svátek)

25. březen 2018 – neděle

Květná neděle

Křížová cesta ke kříži u Hája

29. březen 2018- čtvrtek

Zelený čtvrtek

30. březen 2018– pátek

Velký pátek

Noční křížová cesta na Hostišovou

31. březen 2018 - sobota

Bílá sobota

 

Duben

1. dubna 2018 - neděle

Slavnost zmrtvýchvstání (sbírka na kněžský seminář, žehnání pokrmů)

2. dubna 2018 - pondělí

Pondělí velikonoční

6. dubna 2018 – pátek

První pátek v měsíci

 9. března 2018 – sobota

Slavnost Zvěstování Páně

 

Květen

2. května 2018 – středa

Mše sv. na Hostišové

4. května 2018 – pátek

První pátek v měsíci

6. května 2018 – neděle

Poutní mše sv. Míškovice - sv. Florián

8. května 2018 – úterý

Pouť prvokomunikantů na Velehrad

10. května 2018 – čtvrtek

Slavnost Nanebevstoupení Páně

13. května 2018 – neděle

                   První svaté přijímání

16. května 2018 – úterý

Svátek sv. Jana Nepomuckého (průvod ke kapli)

19. května 2018 – sobota

Svatodušní vigilie

20. května 2018 – neděle 

Slavnost Seslání Ducha Svatého

27. května 2018 – neděle

Slavnost Nejsvětější Trojice (patrocinium farního kostela)

 31. května 2018 – čtvrtek

Slavnost Těla a Krve Páně („Boží Tělo“)

 

Červen

1. června 2018 – pátek

První pátek v měsíci

8. června 2018 – pátek

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova

10. června 2018 – neděle

Poutní mše sv. v Míškovicích - sv. Antonín z Padovy

22. června 2018 - pátek

                   Rozloučení se školním rokem - mše sv. v 18:00, potom táborák na farním dvoře

24. června 2018 – neděle

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

29. června 2018 - pátek

Slavnost sv. Petra a Pavla

 

Červenec

2. července 2018 – pondělí

Mše sv. na Hostišové

5. července 2018 – čtvrtek

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

6. července 2018 – pátek

Výročí posvěcení kostela (15. výročí)

První pátek v měsíci

 

Srpen

3. srpna 2018 – pátek

První pátek v měsíci

11. – 18. srpna 2018

Farní tábor

15. srpna 2018 – středa

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

26. srpna 2018 – neděle

Poutní mše sv. v Lechoticích - sv. Bartoloměj - mše svatá v 10:30

 

Září

2. září 2018 – neděle

Žehnání aktovek při mši svaté v 10:30

3. září 2018 – pondělí

Mše sv. na Hostišové

7. září 2018 – pátek

První pátek v měsíci

9. září 2018 – neděle

Žehnání úrody – dožínky 

28. září 2018 – pátek

Poutní mše sv. v Sazovicích - sv. Václav

30. září 2018 – neděle

Poutní mše sv. v Machové - sv. Michael

 

Říjen

6. října 2018 – pátek

První pátek v měsíci

21. října 2018 – neděle

Misijní neděle (misijní jarmark)

 

Listopad

1. listopadu 2018 – čtvrtek

Slavnost Všech svatých

2. listopadu 2018 – pátek

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

První pátek v měsíci

4. listopadu 2018 – neděle

Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

10. listopadu 2018 – sobota

Adorační den farnosti

24. listopadu 2018 - sobota

                    Farní silvestr - oslava konce liturgického roku

25. listopadu 2018 – neděle

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosinec

1. prosince 2018 – sobota

Žehnání adventního věnce před kostelem

7. prosince 2018 – pátek

První pátek v měsíci

8. prosince 2018 – sobota

Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie

24. prosince 2018 – pondělí

                       Štědrý den

25. prosince 2018 – úterý

Slavnost Narození Páně

26. prosince 2018 – středa

Svátek sv. Štěpána

30. prosince 2018 – neděle

Svátek sv. Rodiny (obnova manželských slibů)

31. prosince 2018 – pondělí

Adorace a požehnání do Nového roku