Příprava na 1. sv. přijímání

Děti ve 3. třídě, které navštěvují alespoň 2. rok hodiny náboženství, se připravují na 1. sv. přijímání v rámci výuky náboženství ve škole a dále v rámci katechezí spolu s rodiči ve středu po mši sv. na faře. Součástí přípravy na 1. sv. přijímání je také účast na mši sv. v pátek.